Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція №8 Вступ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
272.38 Кб
Скачать

Л Е К Ц І Я №8.

Тема: ″Основні сучасні матеріали , які використовуються в будівництві.″ План уроку:

 1. Загальні відомості про основні cучасні матеріали.

 1. Конструктивні елементи стін,покрівлі та підлог.

 1. Загальні відомості про сучасні матеріали.

Особливістю сучасного будівництва є надзвичайно широкий спектр нових матеріалів,виробів і технологій, які внаслідок інтенсивного розвитку будівельної науки і техніки змінюються кожні 5-10 років.

Виробники будівельної продукції ( особливо в спектрі будівельної хімії) перейшли на випуск системних матеріалів і виробів, які дозволяють реалізувати принцип модульного будівництва. Його характерні ознаки:

 • Наявність широкого спектра матеріалів і виробів ,які хімічно сумісні й адгезійно споріднені;

 • Взаємоузгоджені за розмірами;

 • Дозволяють виконати всі монтажні будівельно- монтажні роботи під ₺ключ₺.

На будівельному ринку України представлені десятки торгових марок системних матеріалів і технологій на виконання загально будівельних і спеціальних робіт.

Загальні принципи,якими слід користуватися при виборі матеріалів:

 • Нові та існуючі матеріали повинні бути взаємосумісними;

 • Властивості нових матеріалів повинні бути кращими за існуючі;

 • Перевагу слід надавати перевагу тим матеріалам та технологіям, які можна використовувати в осінньо – зимовий період.

До всіх матеріалів повинні висуватися показники якості.

 1. Конструктивні елементи стін,покрівлі та підлог. Матеріали та вироби для влаштування суміщених і горищних покриттів

У зв'язку з уведенням в дію ДБНВ.2.6-14-97 і зміни №1 до СНиП ІІ-3-79**, змінилося багато нормативних вимог до проектування основних елементів покриттів. Необхідно зазначити, що з метою забезпечення тривалого терміну експлуатації суміщених та горищних покриттів як обов'язковий елемент передбачається вентиляційна (осушувальна) система для уте­плювача.

Надійність роботи тепло-, гідроізоляційних елементів покриттів установлюється відповідними розрахунками й правильним вибором основних матеріалів покрівельного килиму розділяючого і підстилаю­чого шарів, теплоізоляційного шару, пароізоляції та вітро-гідроізоляції утеплювача.

До суміщених і горищних покриттів висуваються такі вимоги:

 • надійного відведення води з покрівлі й осушування теплоізоляції;

 • опір теплопередачі загороджувальної конструкції повинен бути не меншим, ніж його нормативне значення R0min = 2,5-2,2 м2×°С/Вт, який залежить від кількості діб опалювального сезону, температу­ри зовнішнього середовища

 • опір повітропроникності горищного покриття повинен бути не меншим від його нормативного значення R0min ,який залежить від опору теплопередачі та швидкості вітру;

 • довговічності (загальна довговічність усіх елементів покриття по­винна бути не меншою за довговічність інших наземних частин (у межах 30-150 років);

 • вогнестійкість (межа вогнестійкості REI і межа поширення вогню М повинні бути ув'язані зі ступенем вогнестійкості будівель, від­повідно до вимог);

 • естетичності;

 • економічності;

 • ремонтопридатності.

Близько 70 % покрівель будівель і споруд улаштовані з рулонних покрівельних матеріалів ( РПМ ), які згідно з вимогами ДСТУ Б.В.2.7-101-2000, класифікують за такими основними ознаками:

 • за матеріалом в'яжучого: бітумні, бітумно-полімерні, полімерні;

 • за структурою основи: основні, безосновні;

 • за матеріалом основи: картон, скловолокно, склотканина, полімер­не волокно (поліестер);

 • за матеріалом покривного шару: з посилкою великозернистою з посипкою у вигляді дрібних лусочок, із посилкою з пилу тальку, з поліетиленової плівки.

Якість рулонних матеріалів оцінюється згідно із ДСТУ Б.В.2.7-101-2000

Покрівельний килим при будівництві нових і реконструкції існуючих будівель проектують за принципом роботи мембрани

Останніми роками ринок рулонних матеріалів суттєво змінився. Різ­ко зменшилось виробництво бітумних рубероїдів типу РКК, РКП на кар­тонній (негнилостійкій) основі, бо ці матеріали надзвичайно нестійкі до атмосферних впливів (дії вологи, температури, УФ-випромінення).

Наприкінці XX століття з'явилися покрівельні матеріали 2-го поко­ління на основі скловолокна, склотканини, полімерів. На цю дуже міцну основу почали наносити бітумні матеріали, модифіковані атактичним поліпропіленом (АРР) або стирол-бутадієн-стиролом (SBS). Нові добавки суттєво зменшують традиційні недоліки бітумів і значно підвищують теплостійкість, гнучкість на морозі, стійкість до ста­ріння й механічні характеристики, зберігаючи при цьому чудову адгезію до основи та основну властивість — водонепроникність. Виробниками та­ких матеріалів є:: «Іndех» (Італія), «Кгеbbег» (ФРН), «Ісораl», «Katepal» (Фінляндія), «Polyglass» (Італія), «Техно-Николь» (Росія), ХЗКМ «Акваізол», Славутський рубероїдний завод, ВАТ «Укртатнафта» (Україна).

Більша частина покрівельних матеріалів у країнах СНД виготовляється з використанням бутадієн-стирольного термопласту типу SBS, тому що такі матеріали мають високу морозостійкість (хоча поступаються перед матеріалами на основі АРР за показниками теплос­тійкості та стійкості до УФ-випромінення).

Вищеназвані матеріали 2-го покоління належать до якісних, коли для них використовують неокислені (низькоокислені) бітуми марок БНК-40/180 (БНК-45/190) і модифікатори АРР, SBS у кількості 12-14%.

Нещодавно в Україні з'явилося 3-є покоління бітумно-полімерних матеріалів на базі сополімерів а-олефінів: етилену, пропілену й 1-бути­лену (скорочено етиленпропіленбутен — ЕРВ). Такі матеріали мають ви­соку теплостійкість, стійкість до УФ-випромінення (що характерно для сполук на базі АРР), високу морозостійкість (як для сполук на основі SBS), а головне — відсутність термічного старіння .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]