Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pora_na_kzamen.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
418.82 Кб
Скачать

13 .Попит на гроші.

Термін «попит на гроші» здається парадоксальним, оскільки грошам притаманна загальна споживча вартасть. За таког підходу попит на гроші повинен визначати іх пропозицію. Насправді попит га гроші означає попит на певний запас грош. Попит на гроші – це потреба економ. агента в готівкових і безготів- кових грошах на певний момент часу іншими словами ПГ визначає яку частину свого портфепя активу суб'єкти бажають тримати у формі грошей, а не в іншах видах активів. Чим більше касових активів тим більше попит на гроші Кейнс у своій теорії – ліквідності виділяв 3 мотиви що спонукають суб'єктів тримати частину свого богатства у ліквідній формі. 1. Трансакційний – пов'язаний з потребою людей в грошах для здійснення розрахунків. 2Завбачливості – виникає через бажання забеспечити у майбутньому можливість розпоряджатися грошима у випадку непередбачуваних витрат. Велечина попиту на гроші в обох зазначених мотивах залежить від розвитку банк. системи (як легко можна перетворити неліквідні активи у ліквідні), соціальної структури суспільства ( багаті люди заощаджують більше, ПГ в них пропорційно менший чим в бідних людей), умов оплати праці. В цих двох мотивах грош. служать для розрахунків тому ці два мотиви часто об'єднують і називають Трансанційним попитом на гроші. 3Спекулятивний мотив випливає з підвищення ризику зберігання актиів у відмінних від грош. формах. Доходи можуть розміщуватися в грошах а також в інших фінанс. Активах. Гроші які не викор-ся для трансакций Кейнс назвав спекулятивним залишком. На відміну від касових залишків вони приносять доход , але містять ризик. Коли ростуть ПС то зростає альтернативна вартість для власників грошей. Альтернативна вартість – це втрата доходу через зберігання активівіу ліквідній але малодоходній формі. Напр.5% облігація для власника 100гр. Є альтернативною вартістю в розмірі 5 грн. Коли ринкова норма % падає то вигідніше перевести активи в готівку щоб уникнути втрат і ризику. Цю ситуацію Кейнс назвав спекулятивним мотивом більш того Кейнс змоделював ситацію коли при дуже низькій ПС попит на гроші стає практично необмеженим тобто в ліквідній формі тримаються всі гроші які пропонуються банк. системою. Ця ситуація носить назвук пастка ліквідності. Спекулятивний мотив визначає спекулятивний попит на гроші. Фактори від яких залежить ПГ: 1.Реальний доход(на макрорівні ВВП,) зростання доходів а також кіл-ті товарів потребує більше грош. для забеспе-ня обміну а тому призводять до збільшення ПГ. Мd=f (y), Рівень цін Р. Підвищен- ня цін потребує більше грош. для обміну товарів. Ріст цін також негативно впливає на схильність до заощадження оскільки інфляція є додатковою альтернативною вартістю. Чим більше зростання цін тим більше ПГ. Мd=f (y. P)3. Рівень ПС . Чим више ПС тим нижчий ПГ і навпаки В загальному вигляді функціональна залежність Мd=f (P.Y.R ) оскількі рівень ці н і ПС є альтернативними вартостями то їх можна представити як єдину альтернативну вартість. Md=f (Y.R.) Формула попиту на гроші. 4. Швидкість обігу грош. од..Сучасна монетарна теорія трактує w як залежну велечину від процента. Швидкість обігу грош. од. V падає прямо пропорціонально із зменшенням номінальної норми % і навпаки . Md=PY\V(R). Рівняння обігу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]