Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мцп шпоры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
348.16 Кб
Скачать

95.Цінова еластичність попиту, сутність, методи визначення. Види еластичності попиту.

Для визначення міри чутливості попиту на товари до змін у ціні використовується поняття цінової еластичності попиту. Вона визначається відношенням зміни величини попиту (у %) до зміни цін (у %). E=Q2 –Q1 /(Q1+Q2)/2:P2-P1/(P1+P2)/2

Кількісно еластичність може бути описана в такий спосіб. Коли відсоткове зниження ціни викликає таке ж відсоткове збільшення обсягів продажу товару, то має місце еластичний попит Ed>1.

Попит швидше за все буде еластичним, якщо:

- Заміни товару немає

- Покупці не відразу помічають підвищення цін

- Покупці повільно змінюють свої купівельні навички, і не поспішають з пошуком дешевих товарів

- Покупці вважають, що підвищена ціна виправдана підвищеною якістю.

Якщо ж відсоткове зниження ціни в точності компенсується відповідним % зростанням обсягів продажів товарів, то спостерігається одинична еластичність попиту.

І нарешті, якщо зниження ціни викликає дуже не значне зростання обсягів продажів. Можна говорити про нееластичний попит, тобто еластичність попиту менша за одиницю. Нееластичність спостерігається за таких обставин:

- Товар має достатній ступінь новизни

- Товар сподобався певній категорії покупців і зайняв свій сегмент

- Підвищення виправдовується зміною на краще якісних показників товару

- Зміна ціни обумовлюється змінами в економіці (інфляція) і т.д.

На рівень еластичності попиту взагалі впливають такі фактори:

- Важливість і невідкладність потреби, що задовольняється товаром

- Кількість і присутність замінників товару

- Наявність у товару необхідних для його використання доповнень

- Кількість споживаного товару

- Рівень грошових доходів і витрат споживачів

- Наявність конкурентів

- Використання підприємством заходів щодо стимулювання збуту

- Залежить також від факторк часу.

Еластичність попиту багато в чому залежить від поінформованості покупців про ціни, що є не досконалим критерієм їх еластичності.

141.Стратегічні рішення по ціноутворенню.

Реалізуючи продукцію по низьких цінах, воно ризикує залишитися без прибутку. Тому прийнятий стратегічний напрям цінової політики певною мірою визначає характер підприємницької поведінки підприємства при реалізації продукції на ринку в плановій перспективі.Ураховуючи, що основою цінової стратегії підприємства є ціна на його продукцію, особливість прийняття стратегічних рішень у ціноутворенні визначається її функціями.

Стратегічні функції ціни

Формуєрівень попиту на продукцію

• Визначає рівеньрентабельностідіяльності підприємства

• Впливає на процес сприйняття продукції споживачем

• Служить базою для порівняння конкурентних видів продукції

• Сумісна з іншими складовими елементами стратегії маркетингу

Так, установлена в умовах ринку ціна безпосередньо визначає рівень попиту на продукцію. При цьому занадто висока або низька ціна може негативно вплинути на процес реалізації продукції. Попередження такого впливу потребує відповідного визначення рівня цінової еластичності. Від рівня ціни залежить рентабельність виробництва та реалізації продукції. У даному разі ціна визначає умови, при яких у стратегічній перспективі за рахунок обсягів продажу забезпечується окупність усіх витрат і запланований рівень прибутку від реалізації продукції.

Сумісність цінової стратегії з іншими складовими елементами маркетингової стратегії також зумовлена функціями ціни. Так, особливості стратегії збуту враховуються в ціновій стратегії на основі використання націнок та знижок до ціни з метою досягнення поставлених цілей по охопленню ринку. В ціні також враховуються витрати на рекламу, упаковування, транспортування та зберігання продукції, інші види маркетингової діяльності підприємства.

Базуючись на розглянутих функціях ціни, цінова стратегія являє собою логіку маркетингової діяльності підприємства у сфері планування, встановлення та використання цін на продукцію, контролю за ними у відповідній перспективі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.