Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мцп шпоры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
348.16 Кб
Скачать

78Структура витрат у собівартості продукції та її урахування при формуванні цін

Важливим для формування вартості продукту є також розмір витрат та їх структура (в частині постійних і змінних витрат). Якщо підприємство не одержує яких-небудь субсидій і дотацій, то гарантією його тривалого існування на ринку має бути такий рівень продажних цін Р, який би компенсував загальні штучні витрати в тривалому періоді. На рівні цих вартісних вимог, що гарантують повне покриття витрат (точка беззбитковості), знаходиться довгострокова нижня границя ціни продавця. З огляду на коротко- та середньострокові перспективи діяльності підприємства, також необхідно брати до уваги й можливість часткового покриття майбутніх витрат. У цьому випадку в ціні враховуються тільки змінні штучні витрати виробництва та обігу (P=AVC) або, понад це, й частина (∆) постійних витрат AFC, тобто P=AVC+∆AFC.

Продаж за цінами, що не покривають навіть змінні штучні витрати , можливий для фірм тільки тільки у разі відповідних фінансових резервів. Такі дії можуть сприяти досягненню рекламного ефекту і/чи витісненню конкурентів з конкретного товарного ринку.

Встановлюючи ціни керуються насамперед цілями цінової політики підприємства, тобто ринковими орієнтирами в рамках маркетингової стратегії, серед яких основними є:

- отримання максимального прибутку

- Проникнення на нові товарні ринки

- Збереження і закріплення “своїх “ споживачів

- Збільшення ринкової частки

- Перемога над основними конкурентами

- Дискредитація бізнесу

- залучення великих оптовиків

- Використання резервних можливостей

- Підвищення ефективності роздрібних продажів

- Створення іміджу товару чи фірм

При цьому задачі ц. п. в цілому мають відповідати ринковим цілям.

79. Особливості використання ціни в умовах маркетингового комплексу

Елементи комплексу маркетинг вперше виділив в 1960 роках амер. Маркетолог McCarthy за першими літерами їх анг назв система отримала назву концепції 4-х Ps. Туди входять такі елементи: товар, ціна, місце продажу товару (збут), просування. Елемент “ціна” відповідає на питання: За якою ціною ми продаємо наші товари? І охоплює маркетингову цінову політику.

МЦП – це складовий елемент марк діял-ті підпр-ва. Його основна мета полягає в тому, щоб встановити max ціну продажу на товари фірми та розробити ефективні цільові стратегії. Ціна є грошовим виразом вартості товару, але в умовах ринку, на ціну впливають більш вагомі фактори ніж собівартість товару. Основним фактором, що впливає на ціни є закон попиту і пропозиції.

Розрізняють цінову і нецінову конкуренцію. В умовах цінової конкурентності ціна є найбільш вагомим показником конкурентності товару. За умов нецінової конкуренції найбільш вагомими є такі показники конкурентності товару, як сервіс, дизайн, якість.

МЦП реалізує такі завдання і функції товару: 1-визначення ціноутворюючих факторів та ступеня їх впливу на ціну товарів фірми; 2-визначення ціни продажу; 3-формування маркетингових цінових стратегій; 4-розрахунок цінових знижок та інших методів непрямого ціноутворення. СМОТРЕТЬ ВОПРОС 2

87.Сутність методичного підходу до формування ціни на основі собівартості продукції.

Важливим для формування вартості продукту є також розмір витрат та їх структура (в частині постійних і змінних витрат). Якщо підприємство не одержує яких-небудь субсидій і дотацій, то гарантією його тривалого існування на ринку має бути такий рівень продажних цін Р, який би компенсував загальні штучні витрати в тривалому періоді. На рівні цих вартісних вимог, що гарантують повне покриття витрат (точка беззбитковості), знаходиться довгострокова нижня границя ціни продавця. З огляду на коротко- та середньострокові перспективи діялбності підприємства, також необхідно брати до уваги й можливість часткового покриття майбутніх витрат. У цьому випадку в ціні враховуються тільки змінні штучні витрати виробництва та обігу (P=AVC) або, понад це, й частина (∆) постійних витрат AFC, тобто P=AVC+∆AFC.

Продаж за цінами, що не покривають навіть змінні штучні витрати , можливий для фірм тільки тільки у разі відповідних фінансових резервів. Такі дії можуть сприяти досягненню рекламного ефекту і/чи витісненню конкурентів з конкретного товарного ринку.

Встановлюючи ціни керуються насамперед цілями цінової політики підприємства, тобто ринковими орієнтирами в рамках маркетингової стратегії, серед яких основними є:

- отримання максимального прибутку

- Проникнення на нові товарні ринки

- Збереження і закріплення “своїх “ споживачів

- Збільшення ринкової частки

- Перемога над основними конкурентами

- Дискредитація бізнесу

- залучення великих оптовиків

- Використання резервних можливостей

- Підвищення ефективності роздрібних продажів

- Створення іміджу товару чи фірм

При цьому задачі ц. п. в цілому мають відповідати ринковим цілям.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.