Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мцп шпоры.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.08.2019
Размер:
348.16 Кб
Скачать

1. Формування цінової політики.

У загальному вигляді процедуру розроблення цінової політики, а потім і визначення на її основі конкретних рівнів цін, побудовано на зведенні різних факторів, здатних вплинути на умови збуту і прибутковість операцій фірми за різних варіантів цін на продукт (рис.).

покупці Конку-ти держава витрати

Цінова політика впливає на комерційні успіхи підприємства. Тому до розроблення своєї цінової політики підприємству необхідно проаналізувати всі фактори, що впливають на вибір конкретної цінової політики. До таких факторів належать: попит, цінова політика держави, життєвий цикл товару, модель ринку, канали товароруху, конкуренція, витрати, методи ціноутворення, маркетингова стратегія підприємства. Цінова політика явл. собою інтегровану систему, куди входять: взаємозв’язок цін на товари в рамках асортименту, використ. спеціальн. знижок і змін цін, зіставлення своїх цін і цін конкурентів, методи формування цін на нові товари.

Політика ціноутвор. Може переслідувати різноманітні цілі:

• Довго- та короткотермінова максимізація прибутку або долі ринку.

• Ек. зростання за рах. цін.

• Зниження чуттєвості споживача до цін.

• Обмеження потенційної конкуренції.

• Розширення попиту.

Алгоритм формування: 1) вибір конкретних цілей ціноутворення відповідно до маркет.політики підпр-ва. 2) розробка цін.стратегії. 3)визначення рівня ціни на продукцію. 4)впровадження тактичних заходів з метою досягнення поставлених цілей.

2. Сутність цінової політики та її місце в управлінні маркетингу.

Маркетингова цінова політика –це мистецтво управляти цінами і ціноутворенням, мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни і так варіювати ними залежно від становища товару на ринку, щоб поставлені цілі були досяжні.

Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів, до якого належить визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів, а також забезпечення прибутку фірм чи підпр-ва.

Маркетингова цінова політика засновується на певних методах маркетингового ціноутворення, реалізується через марк. цінові стратегії і має розглядатися лише в контексті загальної політики фірми.

Ціна належ. до категорії контрольованих факторів маркетингу. Тому ретельне розроблення цінової політики – найважливіша задача підприємства. При цьому надзвичайно важливо забезпечити узгодженість і взаємозв’язок цінової і загальної політики підпр-ва.

Узагалі, цінова політика компанії– це принципи, яких вона дотримується у сфері встановлення цін на свої товари чи послуги. Це один з найбільш важливих і гнучких інструментів маркетингу, що визначає обсяг продажів конкретного товару і формує уявлення про нього в очах споживачів.

3. Цінова політика на різних фазах розвитку ринку.

Цінова політика обов’язково враховує фазу життєвого циклу. У фазі експериментування граничні витрати на створ. попиту носять постійний характер.

Коли новий товар виходить на ринок, фірма повинна створити свого споживача, перебороти його недовіру до товару і встановити ціни, які б залучили покупця.

У фазі експансії розвиток попиту хар-ся не стільки поведінкою старих покупців, скільки залученням нових. Якщо ціна буде значно підвищуватись, ця фаза скоротиться у часі, але, якщо вона буде знижуватись, – це залучить нові сегменти споживачів, які не купляли товар через високу ціну.

У фазі насичення вже не можна так швидко підвищити попит шляхом зниж. ціни , тобто ефективність цін. політики знижується. Також зменш. можливості подальшого зниж. витрат і покращення якості продукту.

У фазі стагнації розвиток ринку уповільнюється у порівнянні з загальними темпами ек. зростання. Цінова еластичність теж зниж. і фаза стагнації переходить у фазу скороч. в-ва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.