Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи андрагог_ки.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
942.59 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

Черкаський державний університет імені богдана хмельницького

Ужгородський національний університет

С.П. Архипова

Основи андрагогіки

Навчальний посібник

Черкаси - ужгород

2002

УДК 37.013.83 (075.8)

А-87

ББК 74.42 73-1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються на спеціальності “Соціальна педагогіка”

(Протокол № 14/18.2 – 639 від 27.03.02)

Рецензенти: В.С.Богданов, доктор філософських наук, професор

І.П.Підласий, доктор педагогічних наук, професор

В.В.Радул, доктор педагогічних наук, професор

Архипова С.П.

А87 Основи андрагогіки: Навчальний посібник.-Черкаси, 2002.- с.

У навчальному посібнику представлені основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглядаються шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.

У посібнику аналізується історія розвитку науки, соціально-психологічні особливості, що характеризують дорослих на різних етапах життя, розкриваються теоретичні і практичні проблеми освіти дорослих.

Посібник адресований широкому колу читачів: дослідникам (педагогам і соціологам), соціальним працівникам і соціальним педагогам, усім, хто вчить дорослих чи допомагає вчитись та цікавиться проблемами освіти дорослих.

УДК 37.013.83 (075.8)

ББК 74.42 73-1

ISBN 966-7986-20-9 © Архипова С.П.

ЗМІСТ

Передмова............................................................................................................................................................

Розділ 1. Андрагогіка в системі сучасного людинознавства. Її предмет і завдання

1.1. Освіта в житті сучасного суспільства ..............................................................................

1.2. Становлення і шляхи розвитку андрагогіки ....................................................................

1.3. Предмет і завдання андрагогіки .......................................................................................

Розділ 2. Доросла людина як суб’єкт освіти і навчання

2.1. Дорослість як етап життєвого циклу ...............................................................................

2.2. Періодизація життя дорослої людини .............................................................................

2.3. Основні психофізичні закономірності розвитку дорослих ............................................

2.4. Кризи розвитку особистості і кризові ситуації ...............................................................

Розділ 3. Освіта дорослих у загальноцивілізаційному контексті

3.1. Освіта в структурі людської діяльності ...........................................................................

3.2. Освітні орієнтації дорослих ..............................................................................................

3.3. Роль освіти в соціалізації різних груп дорослих ............................................................

3.4. Грамотність як соціальний індикатор і показник ефективності освіти ........................

Розділ 4. Неперервна освіта як фактор розвитку дорослої людини

4.1. Концептуальні основи створення системи неперервної освіти ....................................

4.2. Принципи цілісної системи неперервної освіти .............................................................

4.3. Неперервна освіта дорослих як умова розвитку особистості і суспільства .................

4.4. Самоосвіта дорослих в системі неперервної освіти .......................................................

4.5. Підвищення кваліфікації в системі неперервної освіти спеціаліста ............................

4.6. Соціально-педагогічні проблеми діагностики ефективності підвищення

кваліфікації і перепідготовки фахівців ..................................................................................

Розділ 5. Особливості освіти дорослих

5.1. Соціально-педагогічні аспекти змісту освіти дорослих ................................................

5.2. Освітні системи дорослих ................................................................................................

5.3. Основні принципи освіти дорослих ................................................................................

5.4. Методи й організація навчання ........................................................................................

5.5. Особливості педагогічної діяльності викладача-андрагога ..........................................

5.6. Розвиток особистісних ресурсів дорослих учнів ............................................................

Висновки ...................................................................................................................................

Додатки .....................................................................................................................................

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.