Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Осн.тенд. ин, стац.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
294.91 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

Факультет філології та журналістики

Кафедра світової літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради факультету філології та журналістики

___________________________________

(В. В. Кононенко)

«31» серпня 2011 р., протокол № 1

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри світової літератури «30» серпня 2011 року, протокол 1

Завідувач кафедри ________________

(О.М. Ніколенко)

Робоча навчальна програма

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Для студентів 5 курсу

Семестр(и): 9-й

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 7. 02030302 Мова і література (англійська і німецька)

Друга спеціальність: 7. 02030302 Мова і література (німецька; англійська)

Розробник– к. ф. н., доц. Конєва Т.М.

Полтава – 2011

Робоча програма з дисципліни «ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ» розроблена на основі: Навчальна програма для студентів факультету філології та журналістики вищого педагогічного закладу освіти «Основні тенденції розвитку літератури ХХ ст.» / Розробник: Т.М. Конєва. – Полтава, 2011. – 18 с.

Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, протокол № 3 від 29 вересня 2011 р.

Передмова

«Основні тенденції розвитку світової літератури ХХ ст.» - навчальна дисципліна, яка розрахована на студентів факультету філології та журналістики вищих педагогічних закладів освіти. Основу концепції цієї дисципліни складає намагання поєднати культурологічний, концептуальний і поетологічний підходи, відтворити складний взаємозв`язок соціально-історичних законів і іманентних законів мистецтва, спираючись на конкретний факт.

Об`єкт вивчення дисципліни – різновекторні естетичні явища, провідні напрями, течії, стилі світової літератури ХХ ст.

Мета дисципліни – дати студентам цілісне уявлення про розвиток провідних художніх тенденцій світового літературного процесу ХХ ст., виокремити вершинні його здобутки.

Дана дисципліна спрямована на вирішення таких завдань:

 • познайомити студентів з основними художніми напрямами, течіями, стилями та естетичними явищами світової літератури ХХ ст.;

 • залучити студентів до творчих здобутків й художніх відкриттів видатних письменників окресленого періоду;

 • навчити аналізувати літературні твори у культурологічному контексті, розуміти їх художню своєрідність, особливості індивідуального стилю автора, розглядати їх у співвіднесенні з іншими творами літератури та культури;

 • навчити сприймати літературні явища як складові світової культури;

 • розвивати естетичні почуття і мислення студентів, їхню читацьку культуру, сприяти розвитку якостей культурного читача;

 • розширювати читацький досвід студентів, знайомити їх із кращими перекладами та українськими майстрами перекладу;

 • виховувати любов і повагу до світової художньої думки ХХ ст., перетворювати духовні здобутки різних народів в індивідуальний досвід читача.

Концепція дисципліни ґрунтується на таких принципах:

 • історико-теоретичному, який передбачає оволодіння знаннями з теорії літератури щодо певних явищ і фактів;

 • культурологічному, згідно з яким літературні напрями, течії, стилі розглядаються на тлі розвитку світової культури.

У процесі опанування дисципліни студенти повинні знати:

* ключові теоретичні поняття дисципліни;

* літературні тенденції, факти та явища доби;

* зміст пропонованих для вивчення художніх текстів;

* закономірності розвитку літературного процесу в різних країнах;

* українські переклади на перекладачів художніх творів світової літератури;

* літературознавчу та критичну літературу до окремих тем;

* передбачені програмою художні тексти напам`ять.

Студенти повинні вміти:

 • здійснювати літературознавчий аналіз художніх творів у літературно-історичному контексті;

 • оцінювати літературні явища, добирати аргументи на підтвердження власних міркувань;

 • інтерпретувати зміст художніх текстів, визначати їх ідейно-художні особливості; характеризувати й порівнювати художні образи;

 • оригінально розв`язувати різноманітні навчальні завдання;

 • висловлювати свою точку зору щодо досліджуваних категорій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.