Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
основи екологии лаб завд.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2018
Размер:
92.16 Кб
Скачать

10

Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет імені в.Г.Короленка

Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

___________________________________

(П. А. Кравченко)

«» _серпня_2010р

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010року протокол № 1

Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)

Основи екології Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів і курсу

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.020302.Історія.

Курс(и) навчання: Ι-й. Семестр(и): 1-й

Розробник:

старший викладач

Кубарєва Любов Дмитрівна

Полтава − 2010

Тема 1. Практична робота №1

Вступ до курсу «Основи екології».Теоретичні основи взаємовідносин суспільства і природи.

Мета: З′ясувати причини виникнення екологічної кризи. Розкрити основні фактори деградації довкілля. З′ясувати причини екологіних катастроф.

Ключові слова: екологія, завдання екології, предмет екології.

Матеріали та обладнання: таблиці

Зміст семінару:

1. Структура, предмет , завдання й методи сучасної екології

2. Еволюція взаємин людини і природи:

-розвиток першої глобальнлї екологічної кризи;

-розвиток другої глобальнлї екологічної кризи.

3. Основні фактории деградації довкілля:

-демографічний фактор;

-проміслово-енергетичний фактор;

- ресурсопоглинання й продукування відходів;

- зменшення біорізноманітності;

- спустелювання;

- урбанізація;

- загибель водних екосистем;

- деградація грунтів;

- забруднення атмосфери;

- знищення лісів.

4.Екологічні катастрофи:

- природні;

- антропогенні.

5. Духовна криза.

6. Нова філософія життя

Література:

Основна:

1.Білявський Г.О., Падун М. М. , Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.:Либідб, 1993.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. , Костіков І. Ю. Основи екології. – К.:Либідб, 2004.

3. Салтовський О. І. Основи соціальної екології: Навчальний посібник. –К: Центр навчальної літератури, 2004.

5. Федоренко О. І., Бондар О. І., Кудін А. В.. Основи екології. – К:Знання, 2006.

Додаткова:

1. Бачинський Г. О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995

2. Бачинский Г. О. Социоэкологія::теоретические и прикладные аспекты. . – К.: Наукова думка, 1991.

3. Бедрій Я., Геник Я., Єнкало В. та ін. Основи екології: Навчальний посібник. –Львів: За вільну Україну, 1997

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.