Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_po_mprp_33__33__33.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
385.02 Кб
Скачать

Вопрос 1

Поняття і Предмет мпрп

2 визначення

1. мпрп – як галузь права – це система юридичних норм, спрямованих на регулювання міжнародних невладних відносин з іноземним елементом.

Завдання: регламентація для захисту суб”єктів права, створення єдиного правового простору для здійснення ними своїх прав і обов., співпраця держав, що належать до різних екон., культ., правових, соц. систем.

2. регулює приватно-правові відносини, що виникають в умовах мінародного життя;

має свій предмет і метод регулювання; є галуззю приватного права, галуззю внутрішньодержавного права; тісно повязане з цивільним правом (є продовженням національних інститутів цив. сім.труд. права, похідним від них але має міжнародне походження).

Головне:

МПрП – це галузь права, що складається з сукупності норм, які регулюють приватні (невладні) відносини, повязані з присутністю в цих відносинах іноземного елементу.

Вопрос 2

Поняття та види джерел МПрП

Має подвійний характер – поділ на національні та міжнародні джерела

Спільні вимоги:

! повинно мати зовнішню форму, що є виразом внутрішньоорганізованого змісту

! бути правовим – наслідком правотворчої діяльності

! повинно містити гарантії свого застосування та дотримання – повинен передбачатися іституційний механізм, що забеспечує дієвість цих правових приписів.

Нац. Джерела це

1)Нац зак-во – 3 системи розташування:

-У цив. кодексах держав,

-У спеціальних законах про МПрП,

-В окремих законах або інших норм-прав актах (використовується як самостійний або додатковий до двох попередніх)

2)Суд. і арбітражна практика - Охоплює сукупність усіх судових та арбітражних рішень, винесених відповідними органами за певний проміжок часу на тер-рії держави.

Але джерелом МПрП є лише окрема кадегорія зазначених рішень – прецеденти – рішення судді, яке ним приймалося, за відсутності закону чи звичаю, на підставі такого правила, яке він встановив би, якби був законодавцем, дотримуючись при цьому традицій суд практики;

Між. Джерела це

1)Між. звичай - Статут ООН ст 38 звичай є “доказам загальної практики, визнаної у якості правової норми” +

Праволо поведінки S яке має бути сталим, застосованим, загальним

Співвідношення звичаю з зак-вом:

-Secundum legem (в доповнення до закону) інкотермс для України. В Італії і Австрії звичай діє коли до нтого відсилає закон

-Praeter legem (окрім закону) в ФРН, Швейцарії і Греції діють на одному рівні

-Adversus legem (проти закону) неможливо

2)Міжнародні договори – Віден конвенція про право міжн договорів 1969 – міжнар угода, укладена між державами у письмовій формі й регульована міжнародним правом незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, у двох чи кількох пов”язаних між собою док-тах, а також незалежно від її конкретного найменування

Трансформація норм міжн договору у внутрішньодержавне зак-во шляхом прийняття державою відповідних національних норм-прав актів

Вопрос 3

Національні джерела МПрП

Нац. Джерела це –

1)Нац законодавство – 3 системи розташування норм МПрП

1) у цив. кодексах держав

вмішення як певною мірою автономна частина цих кодексів (форма кодифікації – кодекс Бустаманте (1928) діє у 15 країнах лат. америки)

2) у спеціальних законах про МПрП

в основу законів покладається пандектну систему: загальна частина – основні положення про Мпрп (дія колізійних норм, застосування іноз права) особлива частина – конкретні колізійні приписи! (Швейцарський федеральний закон 1987 р., Венесуельський Закон 1998 р. Укр 23.06.05)

3) в окремих законах або інших норм-прав актах

використовується як самостійний або додатковий до двох попередніх

а)це положення окремих законів (Закон України “Про зовнішньоекономічну дія-ть”)

б)положення інших норм-прав актів (в Укр – Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Затв. наказом Мін. екон та з питань з європейської інтеграц України 6.09.01р.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]