Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
parametru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
13.88 Mб
Скачать

Задачі з параметрами

Спеціалізована загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 8

м. Хмельницького

Задачі з параметрами

Проект програми, підручник факультативного курсу для 9 класу

м. Хмельницький

2010

Укладачі: вчителі математики СЗШ №8 Нагурнік Л.О., Кравчук Г.Т.

Задачі з параметрами. Посібник для факультативного курсу в 9 класі.

Навчальний посібник призначений для вчителів математики та учнів 9 (10-11) класу для занять факультативу, підготовки до олімпіад, ДПА, ЗНО, для самостійної роботи учнів.

В посібник включено всі основні типи простих задач з параметрами на базі математики базової школи. До всіх задач наведені розв’язки.

Рецензент методист інформаційно-методичного кабінету управління освіти Хмельницької міської ради Щур О.П.

Програма факультативного курсу з математики

«Задачі з параметрами»

9 Клас Пояснювальна записка

Програма для шкіл, ліцеїв, гімназій

Основна мета: сформувати знання, уміння і навички в розв’язуванні задач з параметрами, посилення мотивації навчання, розвитку математичних понять, підготовка до профільного навчання математики.

Програма факультативу структурована відповідно до тем, що входять у склад основної програми.

Запропонована програма сприятиме найбільш повній реалізації можливостей учнів і зробить шкільну математичну освіту проблемно - діяльнісноюм.

Дана програма актуальна, обґрунтована і необхідна, відповідає віковим особливостям учнів, відповідає науці. Елементи програми взаємопов’язані.

Реалізація курсу передбачає класно-урочну систему занять. Форми та методи занять мають спрямовуватись на творчий розвиток, уміння аналізувати, узагальнювати. Навчальні заняття курсу передбачають використання традиційних і нетрадиційних форм і методів навчання: лекції, семінарів, дискусій, доповідей, передбачають підвищення питомої ваги самостійної роботи дітей, індивідуальної роботи з ними.

На протязі курсу у учнів будуть засвоєнні поняття про задачі з параметрами, принципи їх розв’язання, методи розв’язування

Структура програми:

1 година на тиждень Всього 34 годин

Тема 1. Знайомство з параметрами. (4 год.)

Тема 2. Лінійні рівняння та нерівності з параметрами (6 год.)

Тема 3. Квадратний тричлен. Квадратична функція (10 год.)

Тема 4. Рівняння з модулями, що містять параметр (4 год.)

Тема 5. Раціональні рівняння з параметрами (6 год.)

Тема 6. Графічні прийоми розв’язування задач з параметрами (4 год.)

Дана програма розрахована на учнів 9 класів із достатнім та високим рівнем знань з математики.

Матеріальні ресурси: «Посібник для занять факультативного курсу», автори – вчителі математики СЗШ № 8

Вивчення даного курсу дасть можливість поліпшити результати навчання, покращить результативність участі учнів в математичних олімпіадах

Зміст програми

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Вимоги до рівня підготовки учня

Тема 1. Знайомство з параметрами. (4 год.)

1 – 2

Поняття параметру і пошуку розв’язків рівнянь, нерівностей

2

Основна мета:

 • ознайомити з поняттям рівняння з параметрами, областю допустимих значень параметра;

 • провести класифікацію рівнянь з параметрами.

Основні вимоги:

Учні повинні знати:

 • перехід від однотипних рівнянь до рівнянь з параметрами;

 • поняття параметра як тимчасової змінної;

 • область зміни параметрів;

 • класифікацію рівнянь з параметрами.

3 – 4

Параметр і кількість розв’язків рівнянь, нерівностей. Типи рівнянь з параметрами.

2

Тема 2. Лінійні рівняння та нерівності з параметрами (6 год.)

5 – 6

Розв’язування лінійних рівнянь з параметрами

2

Основна мета:

 • ознайомити з поняттям лінійного рівняння з параметрами, областю допустимих значень параметра;

 • познайомити із методами розв’язування лінійних рівнянь з параметрами.

Основні вимоги:

Учні повинні знати:

 • принцип перебору значень параметра, та вплив цього значення на корені рівняння.

Учні повинні вміти:

 • розв’язувати простіші лінійні рівняння з параметрами.

7 – 8

Розв’язування лінійних нерівностей з параметрами

2

9 – 10

Лінійні рівняння та нерівності з параметрами

2

Тема 3. Квадратична функція (10 год.)

11 – 12

Квадратний тричлен. Квадратична функція, дискримінант, коефіцієнт, вершина параболи, графік функції. Опорні задачі

2

Основна мета:

 • узагальнити і

 • систематизувати знання учнів про кількість розв’язків квадратного рівняння;

 • ознайомити учнів із дослідженнями кількості розв’язків квадратного рівняння залежно від значення параметра;

 • показати застосування теореми Вієта в задачах з параметрами.

Основні вимоги:

Учні повинні вміти:

 • проводити дослідження кількості коренів квадратного рівняння залежно від параметра;

 • застосувати теорему Вієта в задачах з параметрами;

 • знаходити умови належності коренів квадратного тричлена певному інтервалу залежно від значення параметра.

13 – 14

Розв’язування квадратних рівнянь з параметрами

2

15 – 17

Розв’язування квадратних рівнянь з параметрами

3

18 – 20

Розв’язування квадратних рівнянь та нерівностей з параметрами

3

Тема 4. Рівняння з модулями, що містять параметр (4 год.)

21 – 22

Рівняння з модулями, що містять параметр

2

Основна мета:

 • узагальнити і систематизувати знання учнів про модуль та методи розв’язування рівнянь методом інтервалів, графічним методом;

 • дати геометричну інтерпретацію розв’язків рівнянь з модулями і з параметрами;

Основні вимоги:

Учні повинні вміти:

 • Розв’язувати рівняння з параметрами, що містять модулі різними способами

23 – 24

Розв’язування рівнянь з модулями, що містять параметр

2

Тема 5. Раціональні рівняння з параметрами (6 год.)

25 – 26

Раціональні рівняння з параметрами

2

Основна мета:

 • узагальнити і систематизувати знання учнів про методи розв’язування раціональних та дробово-раціональних рівнянь;

 • дати геометричну інтерпретацію розв’язків раціональних рівнянь з параметрами;

 • ознайомити з поняттям рівносильності рівнянь залежно від значення параметра та методами розв’язування раціональних рівнянь, що містять параметри.

Основні вимоги:

Учні повинні вміти:

 • розв’язувати дробово-раціональні рівняння з параметрами різними способами

27 – 28

Дробово – раціональні рівняння з параметрами

2

29 – 30

Раціональні рівняння та нерівності з параметрами

2

Тема 6. Графічні прийоми розв’язування задач з параметрами (4 год.)

31 – 32

Розв’язування рівнянь з параметрами графічним способом

2

Основна мета:

 • графічне зображення лінійного рівняння з параметрами, поняття «сім’я прямих» зумовлене наявністю параметра;

Учні повинні вміти:

 • досліджувати лінійні та раціональні рівняння з параметрами, що містять модуль і їх системи застосовуючи геометричну інтерпретацію.

33 – 34

Розв’язування рівнянь з параметрами графічним способом.

Підсумкове заняття.

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]