Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvet_na_ekzamen (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
340.48 Кб
Скачать

1.Поняття та політико-правова природа місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості:

  • відповідної засади конституційного ладу України;

  • специфічної форми народовладдя;

  • права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішення питань. місцевого значення.

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу.

2.Сучасні наукові доктрини (теорії) місцевого самоврядування.

Класичні теорії :

- Теорія вільної громади (основні ознаки цієї теорії):

1. Місцеве самоврядування є автономним щодо державної влади

2. Суб’єктом права на місцевого самоврядування визнаються лише громади природних територіальних одиниць (село, селище, місто, поселення)

3. Органи місцевого самоврядування обираються членами громади

4. Орган місцев. самоврядування не входить до системи органів держ. влади.

5. Органи державної влади не мають права втручатись у вирішення самоврядних питань.

- Теорія державницька (згідно з цією теорією на перший план висувається не природних характер, а недержавна переважно господарська діяльн. Органів місц.самвряд.)

- Громадсько-господарська теорія (згідно з цією теорією місц.самвряд. розглядається як одна із форм місцевого правління, тобто як один із способів децентралізації державної влади на місцевому рівні.)

В 20 ст. поширюються інші теорії:

- теорія муніципального дуалізму (виходить з подвійного характеру муніципальної діяльності, тобто самостійного вирішення місцевих справ та здійснення на місцевому рівні певних державних функцій)

- теорія соціального обслуговування населення (акцентує увагу на здійсненні органами сам вряд. Завдань та функцій пов’язаних з організацією обслуговування населення та надання соціальних послуг)

3.Історія становлення місцевого самоврядування в країнах Європи.

Умовно можна поділити на 4 етапи:

античний

середньовіччя (11-13 століття) (перші хартії, комунальні революції)

занепад місцевого самоврядування (бургомістри, королівські урядники)

від 18 століття до наших днів (18 ст. початок революцій)

4.Основні моделі місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

Поділяються на дві моделі:

- Англосаксонська (веде свій початок з міст середньовіччя)

Риси: 1. значна автономія органів місцевого сам вряд. по відношенню до держави. 2. Відсутність на місцях повноважних представників центральної влади. 3. контроль за діяльн. місцсамвряд. здійсн. як правило не прямим шляхом, тобто через міністерства і судовий контроль. 4. виборність орг. місцсамвряд.

- Континентальна або Французька

Риси: 1. високий ступінь децентралізації та наявність вертикальної підпорядкованості. 2. поєднання місцевого сам вряд. і прямого державного управління. 3. повноваження місцсамвряд. визначаються згідно з негативним принципом правового регулювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]