Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
е.т.ух.2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
923.14 Кб
Скачать

32. Інфраструктура ринку

Інфраструктýра  — сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економіку,виробництво (транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і професійна освіта, охорона здоров'я та ін.).

Інфраструкту́ра ри́нку ці́нних папе́рів:

  • Регулятивна — система регулювання ринку цінних паперів, що включає систему правил поведінки учасників ринку і систему методів впорядкування укладених угод;

  • Функціональна — система торгівлі цінними паперами (посередники, фондові магазинифондові біржі, організований та неорганізований позабіржовий ринок, аукціони з продажу цінних паперів), яка забезпечує процес укладання угод з цінними паперами;

  • Технічна — система розрахунків з укладання угод, збереження і обліку цінних паперів, що включає депозитарну діяльність (збереження цінних паперів, облік прав на цінні папери); діяльність з ведення та збереження реєстру власників цінних паперів; розрахунково-клірингова діяльність.

  • Інформаційна — включає інформаційну систему (збір, обробку інформації про емітентів, новий випуск, ціни і місця торгівлі цінними паперами) і систему зв'язку (об'єднує засоби зв'язку учасників ринку цінних паперів).

33. Кількісне значення грошової маси необхідної для обслуговування товарного обміну

Грошова́ ма́са — це сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб'єктів грошового обігу у певний момент.

Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому економічномуобороті країни, в системі зовнішньоекономічних зв'язків у готівковій табезготівковій формі, що обслуговує реалізацію товарів і послуг, а такожнетоварний платежі в господарстві.

У структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількома критеріями:За ступенем «готовності» окремих елементів до оборотності, тобто за ступенем їх ліквідності;За формою грошових засобів (готівкові, депозитні);За розміщенням у суб'єктів грошового обороту;За територіальним розміщенням та ін.

Кількість грошей=( сума цін усіх реалізованих за рік товарів і послуг - сума цін товарів, проданих протягом року в кредит – сума платежів, що взаємно погашаються + сума річних платежів по зобов'язаннях) / швидкість обігу грошей за рік

   Грошовий агрегат — це специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності. Кількість агрегатів, які використовуються в статистичній практиці окремих країн, не однакова, в Англії — п’ять, у Німеччині — три

У статистичній практиці України визначаються і використовуються для цілей аналізу і регулювання чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3.

   Агрегат М0 відображає масу готівки, яка перебуває поза банками, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб..    Агрегат М1 гроші в агрегаті М0 + вклади в банках, які можуть бути використані власниками негайно, без попередження банків

   Агрегат М2 —М1 + кошти на всіх видах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладень та інших спеціальних рахунках.    Агрегат М3 - М2 + кошти на вкладах за трастовими операціями банків.

Агрегат Л – М3+комерційні короткострокові цінні папери

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]