Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011-навч пос ІУК-Островська Світлична Осипова....doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
39.03 Mб
Скачать

Висновки

Отже, різноманіття предметного світу культури визначається різноманіттям самої людської діяльності. Дуже складно класифікувати різні види діяльності, як і предметний світ культури. Але умовно це може належати до природи, суспільства й окремої людини.

Предметний вид культури – її видимість. Зрозуміло, культура не може існувати без цієї видимості, але вона і не сумісна з нею. Культура має ще й особистісний вид, відбитий у речах. По мовленню можна судити про рівень інтелектуального, естетичного, морального розвитку її творця, про відносини між людьми, про характер епохи. Але щоб побачити особистісне вираження культури, потрібно бути особистістю. Кожний з нас бачить особистісний світ культури рівно настільки, наскільки сам є особистістю.

Як людина є єдністю зовнішнього і внутрішнього, так і культура являє собою таку єдність, тобто предметного й особистісного видів. Зовнішній або предметний вид культури організований за принципом матеріального існування. Це означає, що провідну роль у ньому відіграють закони природного, матеріального світу.

Внутрішній або особистісний вид культури організований за принципом духовного існування, де головними є ідеали, цілі, спонукання, потяги самої людини, її уявлення про себе та зовнішній світ.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Що таке культура?

2. Які є підходи до визначення культури?

3. Які головні риси культури?

4. В чому виявляється гуманістичний характер культури?

5. Що таке матеріальна і духовна культура?

6. В чому полягає і як виявляється співвідношення та взаємозв’язок матеріальної і духовної культури?

7. Чому поділ на матеріальну і духовну культуру в якійсь мірі умовний?

8. Що є основою єдності і що є основою багатоманітності культур?

9. В чому виявляється діалектика національного та загальнолюдського в культурі?

10. Який зв’язок своєрідного, специфічного, унікального в кожній культурі із загальним?

11. Який зв’язок культури і спадковості?

12. Яка роль держави в розвитку культури?

13. Який зв’язок культури і економіки?

14. Яка різниця між культурою і натурою?

15. Що таке культура топоса?

16. Що таке інтелігенція?

17. Що таке антикультура?

Тестові завдання

1.Що важливіше для культури?

а) відмінність;

б) подібність;

в) своєрідність;

г)унікальність;

д)специфічність.

2. Що основне в змісті культури?

а) речі;

б) людина;

в) суспільство.

3. Для успішного розвитку будь-якої національної культури потрібні:

а) замкненість;

б)відкритість;

в) толерантне ставлення до інших;

г) взаємодія з максимальною кількістю інших культур;

д) ізоляція;

е) відрубність.

Теми рефератів

 1. Історія людства – історія культури.

 2. Гуманістичний характер культури.

 3. Культура і цивілізація.

 4. Природа і культура.

 5. Релігія як форма культури.

 6. Сучасний світ - сплав східних та західних культур.

 7. Матеріальна культура.

 8. Духовна культура.

 9. Художня культура.

 10. Наука – важливий елемент культури.

 11. Значення спадковості і культурного генофонду у формуванні і розвитку культури.

 12. Історичність культури. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі.

 13. Взаємодія культур і національна самобутність народів.

 14. Національний характер, свідомість і самосвідомість як феномен культури.

 15. Національне та загальнолюдське в культурі.

 16. Єдність і взаємозалежність світової та національної культур.

 17. Національна культура в сучасній Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.