Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011-навч пос ІУК-Островська Світлична Осипова....doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
39.03 Mб
Скачать

Висновки

1. Українська культура XVII—XVIII ст. — це духовний образ однієї з найважливіших епох нашої історії. Цей час, що вмістив у собі кілька історичних діб — визвольну боротьбу, державність, руїну, втрату завоювань і закріпачення — в культурному відношенні був надзвичайно плідним. На українських землях виросли десятки нових міст, склалася європейська освіта, нових висот досягло книгодрукування, з´явилася архітектура, що не поступалася гармонійністю і пишністю світовим зразкам, оригінальне малярство, самобутня музика. Література виробила ті форми і стильові засоби, на які могла спертися українська література нових часів.

2. В усіх галузях діяльності і в усіх сферах життя відбулися глибокі зрушення і зміни. Шануючи традицію, українські діячі — від воїнів та політиків і до митців — дивилися на світ новими очима — і тому в ці часи так багато свіжих, оригінальних надбань. За пам’ятками культури цих часів відчувається творець — талановитий і волелюбний народ, наполегливий і неослабний у своєму прагненні творити власний український світ.

3.Українське бароко відрізнялося від західноєвропейського більшою зваженістю, поміркованістю у декоративності, спокійністю форм. В Україні культура бароко поєдналася з православною традицією в певному синтезі, який відбив духовні й філософські шукання бурхливої, суперечливої й героїчної епохи.

Запитання та завдання для самоконтролю

  1. Яким був культурний процес в Україні у XVII-XVIII ст.?

  2. Охарактеризуйте українське архітектурне бароко?

  3. Назвіть відомих барокових архітекторів, які творили в Україні.

  4. Визначте риси козацьких соборів.

  5. Які зміни відбулися в живописі в бароковий період?

  6. Назвіть приклади «низового бароко» в архітектурі, живописі, літературі.

  7. Охарактеризуйте особливості козацьких літописів.

  8. Назвіть основні етапи становлення барокового театрального мистецтва.

  9. Кого з видатних українських діячів періоду XVII-XVIII ст. можна назвати втіленням барокової епохи, свою думку обґрунтуйте.

  10. Охарактеризуйте розвиток українського барокового музичного мистецтва.

Тестові завдання

1. Вертеп – це:

а) вид лялькового театру;

б) опера;

в) вид музичного спектаклю;

г) аматорський театр;

ґ) шкільний театр.

2. У сер. XVII–XVIII ст. Україна була козацькою республікою. У цей час у мистецтві панував стиль козацького:

а) класицизму;

б) бароко;

в) рококо;

г) готики;

ґ) романського мистецтва.

3. Народна картина, яка зображала улюбленого героя українців у добу козацтва, називалася:

а) «Козак Голота»;

б) «Байда»;

в) «Козак Мамай»;

г) «Богдан Хмельницький»;

ґ) «Іван Мазепа».

4. Стиль українського бароко найбільш інтенсивно розвивався за часів гетьмана:

а) І. Мазепи;

б) К. Розумовського;

в) Б. Хмельницького;

г) П. Сагайдачного;

ґ) П. Орлика.

5. У 1661 році було відкрито:

а) Харківський колегіум;

б) Києво-Могилянська академія;

в) Львівський університет;

г) Харківський університет;

ґ) Новоросійський університет (м. Одеса).

6. У добу гетьманщини центром української освіти був:

а) Харківський колегіум;

б) Києво-Могилянська академія;

в) Львівський університет;

г) Харківський університет;

ґ) Новоросійський університет (м. Одеса).

7. Видатними представниками української суспільної думки XVIII ст. були:

а) Г. Сковорода, Ф. Прокопович, П. Орлик;

б) Г. Граб’янка, С. Величко;

в) Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель;

г) М. Грушевський, В. Винниченко, С.Петлюра;

ґ) Вольтер, Дідро, Руссо.

8. Маріїнський палац створено за проектом:

а) Б.Растреллі;

б) Б.Меретина;

в) І. Григоровича-Барського;

г) С.Ковніра;

ґ) Я.Погребняка.

9. Собор святого Юра створено за проектом:

а) Б.Растреллі;

б) Б.Меретина;

в) І. Григоровича-Барського;

г) С.Ковніра;

ґ) Я.Погребняка.

10. Автором Богородчанського іконостасу є:

а) І.Руткович;

б) Й.Кондзелевич;

в) Ю.Шимонович;

г) В.Петранович;

ґ) невідомий художник.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.