Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опорний конспект лекцій з Країнознавства.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
670.72 Кб
Скачать

Тема 14. Особливості розвитку країн Австралії та Океанії

План:

14.1. Склад та економічно-територіальні особливості країн Австралії і Океанії

14.2. Економіка Австралії. Роль Австралійського Союзу в соціально-економічному розвитку регіону

14.3. Економіка Нової Зеландії

14.4. Характеристика Океанії

14.1. Склад та економічно-територіальні особливості країн Австралії і Океанії

Австралія та Океанія – великий регіон, який складається з двох субрегіонів: власне материка Австралія з однойменною державою та Океані – найбільшого у світі скупчення островів та архипелагів у басейні Тихого океану.

Загальна площа суші складає 9 млн. км2. Тут роташовано 14 суверенних країн і залежні території США, Великобританії, Франції та Австралії. Найрозвинутіші країни – Австралійський Союз і Нова Зеландія. Це країни “переселенського капіталізму”.

Країна

Столиця

Площа, тис. км2

Населення, млн. осіб

ВНП /д. н., дол. США (2000 р.)

Австралійський Союз

Канберра

7,7

18,8

Нова Зеландія

Австралійський Союз і країни Океанії – регіон, де співіснують розвинутий і слаборозвинутий світи. Малі країни Океанії є економічно слаборозвинуті з низьким рівнем жит­тя. Австралійський Союз і Нова Зеландія належать до найрозви­нутіших країн світу. За своїм ресурсним потенціалом, історією, характером і рівнем розвитку вони мають багато спільного з Канадою. В міжнародному поділі праці для них характерна аграр­но-сировинна спеціалізація, вони постачають на світовий ринок, як і Канада, переважно мінеральні та сільськогосподарські продукти. Дрібні острівні держави й території— здебільшого країни, що розвиваються.

14.2. Економіка Австралії. Роль Австралійського Союзу в соціально-економічному розвитку регіону

Австралійський Союз (Австралія). Площа 7,7 млн. км2. Населення — 18,8 млн. осіб. Сто­лиця — Канберра. Федеративна держава в складі Британської співдружності націй. Глава держави — королева Великобри­танії, представлена Генерал-губернатором. Законодавчий орган парламент. Адміністративна поділена на 6 штатів, 1 територію, 1 столичний округ.

Австралійський Союз — єдина країна, яка одна займає цілий континент. Віддаленість від Європи перестала бути вирішальним чинником її географічного положення. Технічний прогрес на транспорті і засобах зв'язку наблизив її до інших кон­тинентів.

Природно-ресурсний потенціал. Австралія розташована в суб­екваторіальному, тропічному, субтропічному і помірному поясах. Більша її частина — це пустелі і напівпустелі. Проте територія з достатньою кількістю опадів становить 1/3 площі. «Зелена Австралія» — це 2,5 млн. км2. За площею природних пасовищ Австралія не має конкурентів на Землі.

Країна посідає одне з перших місць у світі за розмірами міне­ральних ресурсів. Природні ресурси Австралійського Союзу справляють особливо велике враження, коли їх розглядати в роз­рахунку на душу населення.

Населення. Австралія була переселенською колонією Велико­британії. Англійська мова переважає в країні і є державною. Після Другої світової війни зросла роль іммігрантів неанглійців. До цих нових іммігрантів належать і українці, їх більш як 30 тис. Європеоїди становлять 95% жителів країни. Австралійців-абори-генів нараховується близько 160 тис. чоловік (1,5% ). Живуть вони на малопридатних землях у внутрішніх районах країни. За віро­сповіданням 74% населення — християни (католики і англіканці).

Австралія — найменш заселений континент світу, середня густота населення становить тільки 2,3 чол. на 1 км 2. Понад 4/5 населення зосереджено на найсприятливішому для життя пів­денно-східному узбережжі і ще 1/10 — на узбережжі південного заходу. Австралійці традиційно є жителями міст. Головним засо­бом пересування є власна автомашина.

Господарство. Австралійський Союз — індустріальне розви­нута країна. Рівень життя населення, якщо не брати до уваги аборигенів, є високим. Провідне місце в матеріальному вироб­ництві належить обробній промисловості . Вона включає чорну металургію, машинобудування, хімічну, харчову та інші галузі. Головна промислова зона склалась на південно-східному узбережжі. Центрами її є Сідней і Мельбурн з їх найближчим оточенням. Більш чи менш розвинуті в промис­ловому відношенні й інші столиці штатів. Обробна промисло­вість повністю не задовольняє потреби країни. Імпортують про­мислове обладнання, наукоємні вироби і споживчі товари.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.