Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опорний конспект лекцій з Країнознавства.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
670.72 Кб
Скачать

10.4. Зовнішньоекономічна політика країни

Особливе значення має для Японії зовнішня торгівля, яка сприяє притоку капіталу в країну. Частка Японії у світовому експорті товарів становить 10%, в імпорті – 7%. В експорті переважає продукція обробної промисловості (машини, транспортні засоби, телекомунікаційне обладнання, автотранспортні засоби), в імпорті – мінеральна сировина, машини і продукти харчування.

Регіон, країна

Експорт, %

Імпорт, %

США

32,6

24,3

Південно-Східна Азія

26,8

17,9

ЄС

17,8

13,7

Центральна та Східна Європа

0,5

1,5

Запитання для контролю знань:

1. Обґрунтуйте місце Японії у світовій економіці.

2. Назвіть основні чинники, які сприяли зростанню японської економіки.

3. Який фактор економічного розвитку є провідним для Японії?

4. У чому полягає суть “японського економічного дива”?

5. Охарактеризуйте участь країни в міжнародний інтеграційних процесах.

6. Дайте характеристику економічного потенціалу Японії.

7. Які основні напрямки мала повоєнна економічна реформа Японії?

8. У чому полягають особливості галузевої структури економіки країни?

8. Проаналізуйте динаміку розвитку економіки Японії.

9. Які напрямки діяльності уряду країни мають перспективу у зовнішньоекономічних зв’язках?

10. Якими рисами характеризується внутрішня політика країни?

11. Особливості зовнішньої політики Японії.

12. Проаналізуйте причини зниження темпів економічного росту Японії в 90-х роках.

13. Які є перспективи в розвитку економічних відносин України і Японії?

Література:

1. Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира. – М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

2. Арская Л. П. Японские секреты управления. – М.: Универсум, 1991. – 118 с.

3. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн. – К.: ВЦ “Академія”, 2005. – 704 с.

4. Егоров А. И. Мировая экономика: конспект лекций. – СПб: Политехника, 2000. – 196 с.

5. Економічна і соціальна географія світу / С. Кузина. – Львів: Світ, 2003. – 672 с.

6. Економіка зарубіжних країн / Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 352 с.

7. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию. – М.: Дело, 1999. – 439 с.

8. Міжнародна економіка / Ю. Г. Козака, В. М. Новацького. – Одеса: Латстар, 2001. – 435 с.

9. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / В. П. Колесава, М. Н. Осьмовой. – М.: Флинта, 2001. – 480 с.

10. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. – С-Пб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 492 с.

11. Романова В. Я., Линенко Е. М. Экономическая и социальная география мира. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 400 с.

12. Страны мира. Краткий политико-экономический справочник. – М.: Политиздат, 2003. – 478 с.

13. Ушакова Н.Г., Помінова І.І. Соціально-економічні типи країн: Навч. пос. – К.: ВД «Професіонал», – 2004, – 304 с.

14. Юріковський В. М. Регіональна економіка і соціальна географія: Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2001. – 416 с.

15. Японская экономика в ожидании перемен // МЭ и МО. – 1998. – № 5.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.