Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Опорний конспект лекцій з Країнознавства.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
670.72 Кб
Скачать

Показники розвитку країн снд (2000 р.)

Країна

Населення, млн. осіб

ВВП / д. н., дол.

Приріст ВВП, %

Рівень інфляції, %

Рівень безробіття, %

Азербайджан

7,8

3000

11,4

1,8

20,0

Білорусь

10,4

7500

4,0

200,0

2,1

Вірменія

3,3

3000

5,0

1,0

20,0

Грузія

5,0

4600

1,9

4,1

14,9

Казахстан

16,7

5000

10,5

13,4

13,7

Киргизстан

4,8

2700

5,7

18,4

6,0

Молдова

4,4

2500

-1,5

32,0

1,9

Росія

145,5

7700

6,3

20,6

10,5

Таджикистан

6,6

1140

5,1

33,0

5,7

Туркменістан

4,6

4300

16,0

14,0

-

Узбекістан

25,2

2400

2,1

40,0

10,0

Україна

48,8

3850

6,0

25,8

4,3

Усього

283,1

Середній

3974,2

Мінеральними ресурсами, що мають експортне значення, забезпеченні: Росія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Азербайджан, Україна.

Галузева структура ввп країн снд (2000 р.), %

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Послуги

Азербайджан

33

22

45

Білорусь

46

13

41

Вірменія

25

40

35

Грузія

23

22

45

Казахстан

30

10

60

Киргизстан

22

39

39

Молдова

35

31

34

Росія

34

7

59

Таджикистан

18

20

62

Туркменістан

43

25

32

Узбекістан

21

28

51

Україна

26

12

62

Країни СНД шукають плідного співробітництва в різних формах інтеграції. В 1994 р. було підписано Договір про утворення зони вільної торгівлі, який передбачає поступове скорочення митних зборів і утворення в майбутньому міждержавної економічної ради. Було підписано низку документів, які конкретизували цілі Економічного союзу й розробляли його дії в різних формах, в межах і поза межами СНД. В 1998 р. була підписана Декларація про тісну економічну й політичну інтеграцію Росії і білорусії. В 2000 р. прийнято рішення про утворення між цими країнами валютного союзу і запровадження згодом єдиної валюти.

Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан утворили з 2000 р. Євразійське економічне співробітництво з метою утворення митного союзу та єдиного економічного простору.

На південній периферії СНД активізувалося угруповання ГУУАМ, яке обєднує Грузію, Україну, Узбекістан, Азербайджан і Молдову. У 2002 р. Узбекістан вийшов з ГУУАМ.

Країни, члени СНД, входять також до деяких інших економічних організації: Чорноморського економічного співробітництва, Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва, Організації економічного співробітництва.

Запитання для контролю знань:

1. Визначте основні риси економічного розвитку країн СНД.

2. Які фактори сприяли утворенню СНД?

3. Охарактеризуйте характер діяльності СНД.

4. Яке значення має економіко-політична діяльність СНД в розвитку господарств країн Східної Європи?

5. У чому постежується особливість зовнішньоекономічних зв’язків країн-членів СНД?

6. У чому полягають внутрішні відмінності господарського розвитку країн СНД?

7. Які основні цілі і напрямки діяльності СНД? Перспективи розвитку?

8. Яке значення має СНД для розвитку міжнародної економіки?

Література:

1. Акопова Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения. – Ростов/Д.: Феникс, 2000. – 415 с.

2. Басовский Л. Е. Мировая экономика. – М.: ИНФРАМ, 2001. – 208 с.

3. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: ВЦ “Академія”, 2003. – 688 с.

4. Герасимчук З. В., Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини. – Луцьк: Настир’я, 2001. – 328 с.

5. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятелньости. – М.: Изд. АО «Консалтбанкир», 2000. – 624 с.

6. Егоров А. И. Мировая экономика: конспект лекций. – СПб: Политехника, 2000. – 196 с.

7. Кистанов В. В., Копылов Н. В. Региональная экономика России. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 584 с.

8. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Ржепішевський К. І. Міжнародна економіка в питаннях і відповідях. – К.: ЦНЛ, 2004. – 676 с.

9. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. Міжнародна економіка. – К.: ЦНЛ, 2004. – 672 с.

10. Красильщиков В. Развитие России и стран Латинской Америки: факторы сходства и различия // МЭ и МО. – 2004. - №4. – с. 73.

11. Міжнародна економіка / Ю. Г. Козака, В. М. Новацького. – Одеса: Латстар, 2001. – 435 с.

12. Міжнародні організації / Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.

13. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / В. П. Колесава, М. Н. Осьмовой. – М.: Флинта, 2001. – 480 с.

14. Новокшонова Л. В., Трифонов Ю. В. Мировое хозяйство. – М.: ЮРИСТ, 2000. – 312 с.

15. Петер Гавлик Страны с переходной экономикой: тенденции развития и перспективы, проблемы теории и практики управлыния // МЭ и МО. – 2004. - №2. – с. 20.

16. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу. Довідник. – К.: Картографія, 2000. – 382 с.

17. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації. – К.: КНЕУ, 2001. – 340 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.