Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

12. Механізм розподілу та використання прибутку підприємства.

У розподілі прибутку є два етапи. Перший етап - це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом податкової політики держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку.

Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

З прибутка, що залишається в розпорядженні підприємства частина спрямовується на здійснення платежів,що повязанні із застосуванням фінансових санкцій до підпр.Інша частина – це чистий прибуток. Одна части на прибутку використовується на сплату дивідендів, інше на створення та поповнення резервного фонду підпр.,розширення та оновлення виробництва,придбання нерухомості., поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу. Резервний капітал створюється з метою усунення можливих тимчасових фінансових ускладнень. Кошти резервного капіталу використовуються на додаткові витрати виробничого і соціального розвитку підприємства,на поповнення його оборотних коштів.

Нерозподілений прибуток – частина чистого прибутку,яка залишається після виплат дивідендів,формування резервного капіталу,поповнення статутного капіталу.Нерозподілений прибуток поділяється на асигновану частину(має певне цільове призначення) та неасигновану частину( не має конкретного призначення)

Дивіденти – частина ЧП розподілена між власниками підприємства відповідного до їх часток у статутному капіталі. Основні типи дивідендної політики: залиш­кова політика, постійного коефіцієнта дивідендних виплат, стабільно­го розміру дивідендів, низького регулярного дивіденду з преміальни­ми надбавками, постійного збільшення дивідендів.

Залишкової політики сплати дивідендів- виплата дивідендів відбувається лише після задоволення по­треби підприємства у формуванні власних фінансових ресурсів та фі­нансуванні інших невідкладних потреб.

Політика постійного коефіцієнта дивідендних виплат- встановлення стабільного співвідношення в розподілі при­бутку між спожитою та капіталізованою частинами: незалежно від суми отриманого прибутку здійснюється виплата дивідендів відпо­відно до встановленої на підприємстві питомої ваги таких виплат у загальному обсязі прибутку.

Реалізація політика стабільного розміру дивідендів здійсню­ється через виплату протягом певного періоду часу постійної суми дивідендів не зважаючи на реальні фінансові результати підприємст­ва. Обсяг дивідендних виплат прогнозується з урахуванням можливо­стей підприємства щодо отримання прибутку.

Планування розподілу ЧП. етапи:

*визначення потреби в прибутку за напрямами його викорис­тання;

*визначення пріоритетності у використанні прибутку за окре­мими напрямами;

*збалансування потреби у прибутку по напрямах його викори­стання з можливостями підприємства щодо отримання прибутку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.