Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

18.Сутність ліквідності та платоспроможності підприємства. Методичний інструментарій оцінки ліквідності та платоспроможності.

Фінансовий стан підприємства можна оцінювати стосовно коротко- чи довгострокової перспективи. У першому випадку критерії оцінювання фінансового стану - це ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто спроможність вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки за поточними зобов'язаннями.

основними ознаками платоспроможності: наявність достатнього обсягу коштів на розрахунковому рахунку, відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Ліквідність та платоспроможність.Платоспроможність насампе­ред ілюструє надійність підприємства, оскільки є характеристикою його фінансового стану і рівня фінансового ризику. Під ліквідністю активів підприємства прийнято розуміти їх здатність перетворюватися у готові засоби платежу без втрати вартості. Платоспроможність та ліквідність тісно пов'язані між собою, але не тотожні.

Ліквідність – їх здатність бути швидко трансформованими в грошові кошти без втрати вартості (за ринкової вартості).

Ліквідність під-ва – його здатність задовольняти претензії кредиторів з використанням тих чи інших видів активів.

ЛА=ОА

ШЛА=ДЗ+ПО(поточ. фін.інвест)+ГА(грош активи)

ГЗП(готові засоби платежу)=ПО+ГА

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Основними ознаками платоспроможності є: достатній обсяг коштів на розрахунковому рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Показники платоспроможності:

  1. коефіцієнт загального покриття – характеризує здатність оборотних активів підприємства покривати поточні зобов’язання(нормативне значення 1,8 – 2,тоді підприємство вважається спроможним). Розраховується як відношення ліквідних активів до поточних зобов’язань(ЛА/ПЗ)

  2. проміжний коефіцієнт покриття – характеризує здатність підприємства за допомогою своїх швидко ліквідних активів покривати поточні зобов’язання(норм. знач. 0,8 - 1). Розрахов. як відношення швидко ліквідних активів до поточних зобов’язань(ШЛА/ПЗ)

  3. коеф. абсолютной ліквідності – характеризує здатність підприємства покривати поточні зобов’язання готовими засобами платежу(0,2 – 0,3-норматив). Розрах. як відношення готових засобів платежу до поточних зобов’язань(ГЗП/ПЗ).

  4. коеф. відволікання оборотних активів – характеризує частку, яку займають відповідні види активів в загальному обсязі оборотних активів підприємства:

а) у запаси = Запаси/Оборотні активи;Запаси = сума виробничих запасів+незавершене виробництво+готова продукція

б) дебіторська заборгованість = ДЗ/ОА,ДЗ = сума заборгованості за товари та послуги, за розрахунки+ішша деб заборг.

5. коеф. участі матеріальних запасів у покритті поточних зобов’язань підприємства – характеризує частину поточних зобов’язань підприємства, яка покривається тільки за рахунок матеріальних запасів, як найменш ліквідних із оборотних активів підприємства.

Розрах. як відношення МЗ/ПЗ

6. частка власного оборотного капіталу у покритті запасів – характеризує питому вагу запасів підприємства, профінансованих за рахунок власного оборотного капіталу. Розрахов. як співвідношення ВОК/Запасів

7. коефіцієнт маневрування – характеризує частку власного капіталу під-ва для фінансування його оборотних активів. (нормат. знач. 0,4-0,6). Співвідношення ВОК/ВК

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.