Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

7.Класифікація поточних витрат підприємства.

Цілі проведення класифікації пот. витрат:

1.для визнач-ня фак.-ої собів-ті виготовлення продукції та фін-их рез-ів дія-ті.

2.для прийняття управлінських рішень.

3.для здійснення процесу контролю та регулювання.

Класифікація витрат(1):

1.За функціональним призначенням:

-витрати,пов’язані з оперативною діяльністю.

-витр.,пов’язані з фін діяльністю.

-з інвестиц дія-тю.

-витрати щодо надзвичайних подій.

Витрати під-ва у процесі оперативної дія-ті:

1.за функціональним призначенням:

-витрати у складі собівартості реалізованої продукції

-витрати на збут

-адміністративні

-інші операційні витрати.

2.за елементами витрат:

-матеріальні-на оплату праці

-на соц.. заходи

-амортизація основних фондів та нематеріальних активів

-інші витрати.

2.за центрами відповідальності,місцем виникнення.

-витрати виробництва

-цеху

-ланки

-технологічної дільниці

-служби,відділу,підприємства в цілому.

3.за видами продукції,робіт,послуг.

-витрати на одиницю виробів

-на тимчасові типові вироби,

-групу однорідних виробів

-індивідуальні замовлення

-на товарну реалізовану продукцію.

4.за єдністю складу:

-одноєлементні

-комплексні.

5.за способом віднесення на собівартість об’єкта віднесення витрат:

-прямі(витрати, зв'язані з виробництвом окремих видів робіт, послуг (сировина, основні матеріали тощо), які можуть бути безпосередньо включені до їх собівартості.)

-непрямі(витрати, зв'язані з виробництвом кількох видів робіт (послуг), – витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські витрати, що включаються до собівартості методами розподілу.)

Класифікація витрат(2)

1.за змістом та призначенням витрат:

-за економічними елементами

-за калькулятивними статтями(відображу формування витрат за напрямом діяльності та місцем виникнення)

2.за ступенем залежності від обсягів діяльності:

-умовно-постійні(витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції, виконанням  робіт, наданням послуг істотно не змінюється)

-умовно-змінні(залежать від обсягів діяльності=матеріальні витрати)

3.за можливістю уникнення витрат:

-поворотні

-безповоротні.

4.за рівнем реагування на управління:

-релевантні(піддаються управлінським рішенням)

-нерелевантні.

5.за способом обчислення:

-граничні

-середні.

Класифікація витрат(3)

1.за можливістю контролю:

-контрольовані

-неконтрольовані

2.за впливом на результати дія-ті:

-ефективні

-неєфективні.

3.за принципами організації:

-планові(нормативно-кошторисні)

-позапланові

8.Собівартість продукції підприємства та механізм її калькулювання.

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартіcне вираження витрат підприємства (організації), пов’язаних з використанням у технологічному процесі виконання робіт і надання послуг природних ресурсів, сировинних матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, інструменту, інвентаря, трудових і фінансових  ресурсів, а також інших витрат на їх виробництво і збут, включаючи встановлені державою як обов’язкові відрахування, податки і платежі.

Чим краще працює підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва. Види собівартості продукції:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.