Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

5.Поняття вартості капіталу, характеристика етапів її оцінки

Вартість капіталу – це ціна, яку підприємство має сплатити за залученя фінансавих ресурсів із різних джерел.

Етапи оцінки вартості капіталу:

1. поелементна оцінка вартості капіталу

2. узагальнена оцінка вартості капіталу

3. врахування зміни факторів, що впливають на зміну вартості капіталу

4. оцінка взаємозв’язку поточної та планової середньозваженої вартості капіталу

5. визначення межі ефективного використання капіталу що додатково залучається

Сфери застосування показника вартості капіталу:

- міра прибутковості операційної діяльності

- критеріальний показник в процесі здійснення реального інвестування

- базовий показник фор-ня ефективності фінансового інвестування

- критерій прийняття рішень щодо оренди

- застосовується в процесі управління структурою капіталу

Методи планування капіталу:

1.балансовий метод-полягає у визначені суми активів, необхідної підприємству для здійснення господарської дія-ті (загальна сума активів під-ва=загальній сумі капіталу, що інвестується в ці активи)

2.метод аналогії – базується на встановленні необхідного обсягу капіталу на під-вах-аналогах та врахуванні суттєвих факторів, які корегують його значення для конкретного під-ва.Такими факторами є розмір під-ва, рівень використання виробничих потужностей, сучасності обладнання та технологій.

3.метод питомої капіталомісткості – полягає у використанні показника «капіталомісткість про-ї», що дає уявлення про те, який обсяг капіталу використовується з розрахунку на одиницю виробленої(реалізованої) про-ї

4.метод пропорційних залежностей – розрахунку окремих видів капіталу передбачає «прив’язування»прогнозних значення окремих показників до базового показника за допомогою найпростіших пропорційних залежностей. За базовий показник найчастіше використовується виручка від реалізації або собівартості реалізованої продукції

6. Загальна характеристика витрат та поточних витрат підприємства

Витрати – грошове відображення затрат виробничих факторів,необхідних для здійснення під-вом своєї господарської діяльності.

Категоріальні хар-ки витрат:

-витрати відображ. обсяг спожитих матеріал.,труд.,фін. рес-ів підприємства-виробничих факторів.

-величина спожитих виробничих факторів визнач. у грошових одиницях.

-визначення витрат завжди співвідноситься з конкретними напрямами діяльності підприємства.

Види витрат:

-поточні(грошове відображення затрат виробничих факторів,необхідних для здійснення підприємством своєї поточної дія-ті та реалізації тактичних затрат)

Поточні витрати(бухгал. підхід) – зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань,які призвод. До зменшення власного капіталу.

Бухгалтерський підхід – під поточними витратами розуміють факт. затрати використання ресурсів,що оцінюються у реальних цінах їх придбання.

Економічний підхід – до пот. Витрат включають затрати втрачених можливостей,тобто суму грошей,яку можна було б зберігти при найбільш. Ефективн. Способі використання ресурсів,реалізації більш оптимал. Господарських рішень(альтнрнативних витрат)

-капітальні(витрати,пов’язані з реалізацією довгострокових інвестиційних проектів:будівництва,реконструкції,розширення під-ва) Бюджет капітальних витрат включає такі дані: * первісну вартість усіх основних засобів на початок планового періоду; * наявність невикористаних амортизаційних відрахувань на початок планового періоду; * суму амортизаційних відрахувань, яку буде нараховано протягом планового періоду; * орієнтовний підрахунок вартості устаткування, яке підлягає заміні або продажу протягом планового періоду; * орієнтовну суму амортизаційних відрахувань на придбані основні засоби протягом планового періоду; * вартість основних засобів та суму амортизаційних відрахувань, яка буде в підприємства на кінець планового періоду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.