Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать
  1. Поняття та основні характеристики капіталу підприємства. Принципи формування капіталу підприємства.

Капітал підприємства – накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у формі грошових і реальних капітальних товарів, що залучаються власником в економічний процес як інвестиційні ресурси та фактор вир-ва з метою отримання доходу яких в ек системі базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику, ліквідності.

Фінансові ресурси під-ва – це сукупність грошових коштів сформованих з метою фін-ня розвитку підприємства у майбутньому періоді.

Роль капіталу проявляється у наступному:

- капітал є одним з основних факторів вир-ва;

- капітал здатний генерувати дохід у різних сферах дія-ті під-ва,

- капітал забезпечує інтереси різних суб’єктів економічних відносин

- свідчить про ступінь ефективності госп дія-ті підп.-ва.

Принципи формування капіталу під-ва:

- урахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства

- забезпечення відповідності обсягу капіталу, що залучається, обсягу активів підприємства, що формуються

- забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування

- забезпечення мінімізації витрат із формування капіталу з різних джерел

- забезпечення високоефективного використання капіталу в процесі господарської діяльності

Класифікація капіталу під-ва:

За об’єктом інвестування:

- основний капітал – сума капіталу яка інвестована в необоротні активи під-ва,

- оборотний капітал – сума капіталу яка інвестована в оборотні активи під-ва.

За метою використання:

- виробничий капітал – сума капіталу яка інвестована в виробничу діяльність під-ва, операційну діяльність,

- спекулятивний капітал – сума коштів для проведення спекулятивних операцій на фін ринку,

- позичковий капітал – сума коштів яка надається іншій особі у тимчасове коритсування;

За належністю підприємству

- позиковий капітал - це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення,

- власний капітал – відображає фінансові кошти під-ва, які належать йому на правах власності і використовується для формування певної частини його активів. Це частина в активах під-ва яка залишається після вирахування його зобов’язань

  1. Сутність та класифікація капіталу підприємства.

Капітал підприємства – накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у формі грошових і реальних капітальних товарів, що залучаються власником в економічний процес як інвестиційні ресурси та фактор вир-ва з метою отримання доходу яких в ек системі базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику, ліквідності.

Фінансові ресурси під-ва – це сукупність грошових коштів сформованих з метою фін-ня розвитку підприємства у майбутньому періоді.

Роль капіталу проявляється у наступному:

- капітал є одним з основних факторів вир-ва;

- капітал здатний генерувати дохід у різних сферах дія-ті під-ва,

- капітал забезпечує інтереси різних суб’єктів економічних відносин

- свідчить про ступінь ефективності госп дія-ті підп.-ва.

Класифікація капіталу під-ва:

За об’єктом інвестування:

- основний капітал – сума капіталу яка інвестована в необоротні активи під-ва,

- оборотний капітал – сума капіталу яка інвестована в оборотні активи під-ва.

За метою використання:

- виробничий капітал – сума капіталу яка інвестована в виробничу діяльність під-ва, операційну діяльність,

- спекулятивний капітал – сума коштів для проведення спекулятивних операцій на фін ринку,

- позичковий капітал – сума коштів яка надається іншій особі у тимчасове коритсування;

За належністю підприємству

- позиковий капітал - це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення,

- власний капітал – відображає фінансові кошти під-ва, які належать йому на правах власності і використовується для формування певної частини його активів. Це частина в активах під-ва яка залишається після вирахування його зобов’язань

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.