Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

13. Поняття та основні характеристики конкурентоспроможності підприємства.

Конкурентоспроможність(крсп) підприємства – властивість під-ва, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними під-вами, що діють на спільному ринку.

Порівняльний характер крсп під-ва полягає у тому, що про крсп можливо судити лише в процесі порівняння з якимось певним аналогом. Часовий х-р - в тому, що про крсп можна судити лише в певний момент часу. Крсп постійно змінюється, адже змінюються умови та чинники, які на неї впливають.

Крсп під-ва означає: *здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях; *здібність виробляти продукцію, що відповідає умовам ринку і має більш низьку витрато місткість; *спроможність своєчасно оновлювати продукцію; *виробляти продукцію більшої споживчої цінності; *мати конкур переваги у форм-ні та викор-ні ресурсного потенціалу.

Управління крсп – вплив на процеси розробки, виробництва, збуту, споживання продукції з метою закріплення позицій підприємства на ринку, максимізації його прибутку за допом викор-ня його конкурентних переваг, а саме: *більш високого науково-технічного рівня продукції, кращої якості; * більш низьких витрат тощо.

Управління передбачає: 1)дослідження кола існуючих і потенційних конкурентів; 2)визначення стану та тенденцій роз-ку конкурентної боротьби; 3)оцінку конкурентної позиції під-ва на ринку; 4)обґрунтування методів конкурентної боротьби.

14. Методичний інструментарій оцінки поточної конкурентоспроможності підприємства.

Поточна конкурентоспроможність – це властивість підприємства займати ринкові позиції у поточному періоді не нижче за мінімальний рівень.

Методи оцінки:

1) Метод різниці – полягає в прямому визначенні переваг і недоліків за окремими індикаторами: показниками крсп, що мають бути визначені на етапі ідентифікації ключових індикаторів крсп. 2) Метод рангів – передб порівняння об’єкта оцінки з групою підприємств-конкурентів та дозволяє визначити його місце в конкретній боротьбі шляхом ранжування досягнутих значень показників. 3) Метод балів – дозволяє визначити узагальнену кількісну оцінку стану під-ва в конкурентній боротьбі на ринку при наявності кількох конкурентів, зважаючи на якість та споживчі характеристики товару; рентабельність. Використання методу передбачає встановлення шкали оцінювання кожного показника, складання матриці оцінюваних показників під-ва і конкурентів, розрахунок балів за кожним показником, отримання загальної бальної оцінки і рівня її перевищення порівняно з конкурентами.

4) Графічний метод – дозволяє наочно схематично зобразити конкурентну ситуацію між кількома конкурентами, на основі певних показників, дані яких відображаються по двом осям координат. Добре демонструє відношення між представниками конкурентної боротьби за допомогою графіка.

Для поточної оцінки крсп доцільно обрати показники, які мають одну „спрямованість” і характеризують основні параметри діяльності п-ва та ефективність вик-ня його ресурсного потенціалу. Тобто дають можливість комплексно оцінити конкурентоспроможність підприємства:

· продукт праці - цей показник є узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили;

· фондовіддача - узагальнюючий пок, який виражає ефективність викор-ня засобів праці;

· рентабельність товарообороту - показник є основним показником рентабельності діяльності торг підприємства;

· рентабельність ВК - є основним показником ефективного використання підприємством ВК;

· витратовіддача - характеризує товарооборот під-ва на одиницю витрат обігу;

· коефіцієнт фінансової автономії - є осн показником ефективності управління фін станом торг під-ва та характеризує фін незалежність під-ва від зов джерел фінансування його діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.