Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОСНОВНАЯ ШПОРА.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
409.09 Кб
Скачать

23. Експрес-метод діагностика фінансового стану під-ва, характеристика етапів його здійснення

Діагностика фінансового стану являє собою процес дослідження фінансового стану підприємства та основних результатів його фінансово-господарської діяльності з метою визначення рівня захищеності його інтересів від різноманітних загроз та виявлення резервів покращання фінансового стану.

Основні методи діагностики фінансового стану підприємства.

Експрес – діагностиказавчасне виявлення ознак кризового розвитку під-ва на базі використання стандартних методів аналізу.

Її основною задачею є звуження масштабів пошуку проблем і їхнього вирішення.

Цей вид аналізу припускає незначні витрати часу для одержання результату і наступне проведення додаткових аналітичних досліджень по виділених напрямках. Експрес-діагностика підприємства припускає вивчення поточних (тактичних) аспектів діяльності компанії.

Аналіз проведіть за наступною Схемою:

Схема експрес-аналізу і побудови Звіту.

1. Оцінка і аналіз економічного потенціалу підприємства.

1.1.Оцінка майнового стану

1.1.1. Вертикальний аналіз балансу

1.1.2. Горизонтальний аналіз балансу.

1.1.3. Аналіз якісних змін у майновому стані.

1.1.4. Аналіз структури і динаміки оборотних коштів.

1.2. Оцінка наявності негативних статей у звітності.

1.3. Оцінка фінансового стану.

1.3.1. Оцінка ліквідності.

1.3.2. Оцінка фінансової стійкості.

2. Оцінка і аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.1. Оцінка ділової активності.

2.2. Оцінка рентабельності.

2.3. Оцінка положення на ринку цінних паперів.

2.4. Вертикальний аналіз фінансових результатів.

2.5. Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”

3. Висновки та рекомендації.

Фінансовий блок експрес-діагностики являє собою набір універсальних показників, що розраховуються на базі основних форм бухгалтерської звітності.

Вище приведені основні аспекти аналізу показників, які необхідно оцінити в ході експрес-діагностики. Вони описують різні сторони діяльності компанії, дозволяючи визначити найбільш серйозні її проблеми.

Дуже важливо розглядати всі показники в динаміку, оскільки це дає можливість зіставити дані й оцінити тенденції їхньої зміни.

Кроки експрес-діагностики:

Крок 1. Аналіз балансу підприємства

Крок 2. Оцінка матеріальних танематеріальних активів підприємства,аналіз їх структури

Крок 3. Аналіз джерел фінансовогозабезпечення поточної діяльностіпідприємства

Крок 4. Аналіз обсягів виробництва тареалізації продукції

Крок 5. Оцінка ринковго становищапідприємства

Крок 6. Узагальнення результатівекспрес- діагностики фінансового станупідприємства та формулювання попередніх висновків

24. Фундаментальний метод діагностики фінансового стану під-ва, етапи його здійснення

Діагностика фінансового стану являє собою процес дослідження фінансового стану підприємства та основних результатів його фінансово-господарської діяльності з метою визначення рівня захищеності його інтересів від різноманітних загроз та виявлення резервів покращання фінансового стану.

Фундаментальний метод діагностики фінансового стану полягає у завчасному виявленні ознак кризового розвитку підприємства на базі використання методів факторного аналізу та прогнозування. це найґрунтовніше дослідження фінансового стану підприємства з використанням найбільшої кількості інструментарію діагностики для точного визначення положень фінансового стану та подальших дій.

На відміну від експрес-діагностики, фундаментальна діагностика, орієнтована на специфіку конкретного підприємства, ураховує його відмінності і здійснюється на основі таких методів факторного аналізу та прогнозування, як:

- систематизація основних факторів, що обумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства;

- проведення методу комплексного фінансового аналізу з використанням спеціальних методів оцінки впливу окремих факторів на кризовий фінансовий розвиток підприємства;

- прогнозування розвитку кризового фінансового стану підприємства під негативною дією окремих факторів;

- прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства за рахунок внутрішнього фінансового потенціалу.

1. Поняття, склад та принципи формування капіталу підприємства.

2. сутність та класифікація капіталу під-ва

3. поняття склад та структура власного капіталу під-ва

4. Поняття склад та структура позикового капіталу під-ва

5. Поняття вартості капіталу, характеристика етапів її оцінки

6. Загальна характеристика витрат та поточних витрат підприємства

7. Класифікація поточних витрат під-ва

8. Собівартість продукції та механізм її калькулювання

9. Сутність та види фін результатів дія-ті під-ва

10. сутність та класифікація прибутку під-ва

11.система та методи аналізу фінансових результатів діяльності під-ва

12. механізм розподілу та використання прибутку під-ва

13. поняття та основні характеристики конкурентоспроможності під-ва

14. методичний інструментарій оцінки поточної конкурентоспроможності

15. методичний інструментарій оцінки стратегічної конкурентоспроможності

16. напрями зміцнення конкурентоспроможності під-ва

17. сутність фін стану під-ва, елементи його визначення

18. сутність ліквідності та платоспроможності під-ва. Методичний інструмент оцінки ліквідності і платоспроможності

19. сутність фінансової стійкості під-ва, методичний інструментарій її оцінки

20. сутність ділової активності під-ва, методичний інструментарій її оцінки

21. поняття рентабельності, методичний інструментарій її оцінки

22. сутність та методи діагностики фін стану під-ва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.