Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оспо екз.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
65.27 Кб
Скачать

Тема 1. Предмет, завдання, система, та основні поняття курсу „Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші правоохоронні акти про судові та правоохоронні органи.

Тема 2. Судова влада і судова система. Принципи правосуддя.

Тема 3. Суди загальної юрисдикції.

Тема 4. Конституційний Суд України.

Тема 5. Статус суддів, народних засідателів та присяжних.

Тема 6. Вища рада юстиції.

Питання для контролю знань:

  1. Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів".

Предмет даної дисципліни складається із знань про компетенцію та діяльність уповноважених державних органів, а також про діяльність недержавних структур, які співпрацюють у системі правового захисту та правової охорони. Зазначена дисципліна відноситься до загальнотеоретичних спеціальних навчальних дисциплін, таких як теорія держави та права, конституційне право, цивільний процес, кримінальний процес тощо. Предмет навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів – це система знань про компетенцію та засади судової, правоохоронної та правозахисної діяльності, про напрями й завдання державних органів і служб у сфері охорони та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також про взаємодію між ними й державними органами різних гілок влади.

Система навчальної дисципліни взагалі становить собою перелік тем, які вивчаються в ній. До системи нав­чальної дисципліни «Організація судових та правоохорон­них органів» включено теми, в яких розглядаються загальні питання, пов’язані з поняттям правоохоронної діяльності, характеристикою органів, що здійснюють цю діяльність, аналізом принципів, на яких ґрунтується їх по­будова й діяльність.

Визнання судової влади одним з видів єдиної державної влади призвело до включення в систему цієї дисципліни питань про поняття судової влади, її ознаки і функції. Значна увага приділяється вивченню сутності принципів організації та діяльності судової влади, а також викладен­ню відомостей про побудову судової системи в цілому, характеристиці повноважень Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції.

Система дисципліни, що вивчається, охоплює також теми, присвячені організаційному забезпеченню діяль­ності судів, прокурорському нагляду та іншим напрямкам роботи прокуратури, виявленню і розслідуванню злочи­нів, наданню юридичної допомоги та інших правових послуг, а також побудові органів, що виконують ці правоохо­ронні функції.

Організація судових та правоохоронних органів — один із початкових навчальних курсів, що дають вихідні знання про правоохоронну діяльність і органи, що її здійснюють. Ці знання перебувають у тісному зв’язку і взаємозалежності з відомостями, що даються студентам юридичних вузів при вивченні деяких суміжних навчальних дисциплін.

  1. Правоохоронна діяльність: ознаки, поняття та завдання.

Правоохоронна діяльність – державна діяльність, яка здійснюється з метою охорони права спеціально уповноваженими органами шляхом застосування юридичних заходів впливу в точній відповідності із законом і при неухильному дотриманні встановленого ним порядку.

Ознаки:

  • Владний характер

  • Професійна ознака правоохоронця

  • Правозастосовний характер

  • Здійснення за допомогою юридичних засобів впливу

  • Точна відповідність заходів закону

  • Реалізація у встановленому порядку з дотриманням певних процедур

  • Реалізація спеціально уповноваженими органами

Вони покликані охороняти обумовлений соціальними, економічними, моральними, культурними, історичними та іншими чинниками закріплений в Конституції і законах України, інших нормативно-правових актах порядок життя і діяльності громадян України та інших осіб, що проживають в Україні, їх права і свободи, а також інтереси суспільства і держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.