Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аграрное.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
602.11 Кб
Скачать

4. Суб’єкти аграрного права. Громадяни

як учасники аграрних правовідносин

Поняття та класифікація субєктів аграрних правовід-

носин.

Аграрна біржа як субєкт аграрного права.

Громадяни як субєкти аграрних правовідносин. Понят-

тя права членства у сільськогосподарському підприємстві коо-

перативного типу. Види членства у кооперативі.

Поняття й особливості права засновництва та права

участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного ти-

пу (господарських товариствах). Права й обовязки громадян

як засновників та учасників субєктів аграрного підприємницт-

ва корпоративного типу.

Підстави, порядок, умови та правові наслідки припи-

нення права членства і права участі громадян у підприємствах

кооперативного і корпоративного типів.

Наймані працівники у сільському господарстві.

Правове становище спеціалістів сільського господарства.

5. Державно-правове регулювання сільського

господарства в Україні

Поняття, сутність та принципи державного регулюван-

ня сільського господарства.

Форми та методи державного регулювання сільського

господарства.

Державна підтримка аграрних товаровиробників. Фік-

сований сільськогосподарський податок.

11

Система та правове становище органів контролю та ін-

спекції у сільському господарстві.

Р о з д і л ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО

СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО

ПРАВА

6. Правове становище фермерського

господарства

Поняття та юридичні ознаки фермерського господарства.

Порядок його створення. Вимоги до осіб, що мають

право на створення фермерського господарства. Склад фер-

мерського господарства. Професійний вибір громадян з питань

створення фермерських господарств. Порядок та підстави на-

буття земельних ділянок для ведення фермерського господар-

ства. Державна реєстрація.

Правовий режим майна фермерського господарства.

Права та обовязки фермерського господарства та його

членів.

Правове регулювання праці у фермерському господарстві.

Господарська діяльність фермерського господарства.

Оподаткування фермерських господарств.

Підстави та порядок припинення діяльності фермерсь-

кого господарства.

7. Правове становище державного (комунального)

сільськогосподарського підприємства

Поняття та загальна характеристика правового стано-

вища державних (комунальних) сільськогосподарських підпри-

ємств.

Державне сільськогосподарське підприємство як

субєкт сільськогосподарської діяльності і майнових прав. По-

няття правового режиму майна державного сільськогосподар-

ського підприємства. Обєкти майнових прав державного сіль-

ськогосподарського підприємства. Правовий режим основних

12

та інших фондів державного сільськогосподарського підприєм-

ства. Особливості приватизації державного майна в АПК.

Органи управління державними сільськогосподарськи-

ми підприємствами, їх система.

Правове становище директора (керівника) державного

та комунального сільськогосподарського підприємства, його

компетенція.

8. Правове становище сільськогосподарського

кооперативу

Поняття та основні ознаки сільськогосподарських коо-

перативів. Види кооперативів. Виробничі сільськогосподарські

кооперативи як субєкти підприємництва. Обслуговуючі коо-

перативи та їх види. Принципи їх діяльності. Порядок створен-

ня кооперативів. Кооперативні підприємства та обєднання.

Господарська діяльність кооперативів. Органи управління.

Право власності сільськогосподарських кооперативів.

Пайовий та неподільні фонди. Правове регулювання трудових

відносин у кооперативах.

Правові підстави та порядок реорганізації та ліквідації

сільськогосподарських кооперативів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.