Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аграрное.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
602.11 Кб
Скачать

2. Гр. Мишкін, його дружина та син після ліквідації

КСП одержали земельні паї в натурі на праві приватної власно-

сті загальною площею 6 га і вирішили створити фермерське го-

сподарство, яке було зареєстровано в установленому законом

порядку.

Голова цього господарства Мишкін закупив бурих ли-

сиць і вирішив побудувати звіроферму. Половину земельних

угідь голова господарства засіяв конюшиною для подальшого

обмінювання її на м’ясо для годівлі лисиць.

Залишки земельної площі було засіяно насінням лікар-

ських трав і рослин.

На реалізацію своєї продукції Мишкін укладав угоди із

різними замовниками.

Чи правомірні дії голови фермерського господарства?

Дайте письмову консультацію.

3. У сгвк “Прогрес” організовано підсобне виробниц-

тво по виготовленню глечиків. Воно здійснювало свою діяль-

ність силами членів кооперативу і найманих працівників, а як

сировину використовувало місцеві загальнорозповсюджені ко-

рисні копалини – глину та пісок. Майстерні з художньої оброб-

ки працювали на сировині, яку отримували за договором з міс-

цевим об’єднанням по виробництву олійних фарб.

Держадміністрація заборонила діяльність цього підпри-

ємства, мотивуючи тим, що вона: 1) не пов’язана з виробницт-

вом і переробкою сільськогосподарської продукції; 2) викорис-

товується праця осіб, які не є членами кооперативу; 3) мають

місце порушення законодавства про надра, оскільки кооператив

не отримав відповідного дозволу на розробку глини та піску.

Які правові підстави й умови організації та розвитку

підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві?

Які правові наслідки зростання обсягів підсобних виробництв?

Які нормативні акти застосовуються при створенні підсобних

виробництв? Чи відповідає чинному законодавству рішення

райдержадміністрації?

58

4. Ревізійна комісія сільськогосподарського виробничо-

го кооперативу Сонячнийв акті ревізії виробничо-фінансової

діяльності вказала на такі недоліки:

гроші, одержані в банку для оплати праці, повністю

не витрачено, залишок у сумі 500 грн зберігається в касі 8 днів;

облік надходжень готівки касиром не проводиться;

700 грн, передбачених на виробничі потреби, за рі-

шенням правління кооперативу витрачено на придбання до

свята подарунків для працівників.

Вважаючи зазначені дії порушенням законодавства, ре-

візійна комісія запропонувала правлінню кооперативу притягти

головного бухгалтера до матеріальної відповідальності.

Які права й обов’язки кооперативу щодо організації фі-

нансової діяльності? Які правила ведення касових операцій?

5. Сільськогосподарський виробничий кооператив “Ва-

сюківськийспеціалізується на тваринництві. На загальних

зборах кооперативу було прийняте рішення передбачити в

установчих документах такий напрям господарської діяльності

як племінна справа.

Голова правління звернувся до юридичного відділу

управління агропромислового розвитку з проханням надати

консультацію з таких питань: 1) чи може недержавне підпри-

ємство займатися даним видом діяльності? 2) які обовязки

субєктів племінної справи у тваринництві з організації та здій-

снення цього виду діяльності?

Надайте юридичну консультацію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.