Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аграрное.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
602.11 Кб
Скачать

4. Голови кооперативів “Жовтень”, “Комінтерн”,

Смушокта Благодійникдомовилися створити обєднання

для виробництва хлібобулочних виробів, про що склали угоду,

де передбачили основні умови зєднання коштів і майна для

функціонування обєднання, а також порядок виходу із нього.

Зокрема, в угоді було передбачено, що кооператив,

який побажав вийти з обєднання, може реалізувати це право

тільки за згодою інших його членів. При цьому він не має пра-

ва вимагати повернення майна, яке добровільно було передано

обєднанню.

Нотаріус, до якого звернулися голови кооперативів,

відмовив у посвідченні даної угоди.

Дати письмову консультацію з таких питань. Чи пра-

вильно вчинив нотаріус? Який порядок створення кооператив-

них об’єднань? Право вступу та виходу із об’єднання і майнові

права його членів.

5. Правління сільськогосподарського виробничого коо-

перативу Світязьвиключило гр. Сахна з членів кооперативу

за систематичне порушення трудової дисципліни і відмову від

трудової участі у діяльності кооперативу.

У звязку з цим Сахно подав заяву голові кооперативу,

де вимагав повернення йому вступного і пайового внесків, у

тому числі й земельної ділянки, яку він передав у користування

кооперативу при вступі до нього.

49

Голова кооперативу відмовив у задоволенні цих вимог,

пояснивши, що земельна ділянка та інше майно відповідно до

вимог Статуту кооперативу включені до його фонду, який по-

ділу не підлягає, бо є власністю кооперативу.

Не погодившись із діями правління та голови коопера-

тиву, Сахно звернувся за юридичною допомогою з таких запи-

тань:

Який порядок виключення членів із сільськогосподарсь-

кого кооперативу? Чи має Сахно право одержати вступний і

пайовий внески, в тому числі й земельну ділянку? Який порядок

вирішення спору? Дайте письмову консультацію.

6. При вступі до членів сільськогосподарського вироб-

ничого кооперативу “Нива” гр. Ярошенко передав у якості па-

йового внеску земельну ділянку, яка належала йому на праві

приватної власності та була отримана ним після розпаювання

земель колишнього колективного сільськогосподарського під-

приємства.

При розгляді питання щодо передачі такої земельної ді-

лянки на загальних зборах сільськогосподарського кооперати-

ву виникло питання про визначення її вартості. При цьому

Ярошенко запропонував оцінити її за домовленістю між ним та

кооперативом у 100 тис. грн, а голова правління кооперативу

наполягав на тому, щоб Ярошенко провів незалежну експертну

оцінку згідно з приписами Закону України “Про оцінку майна,

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Яке майно може передаватися як пайовий внесок чле-

нами сільськогосподарських кооперативів? Яким чином визна-

чається вартість пайових внесків членів кооперативів? Під-

готуйте письмову консультацію.

7. Гр. Волков, Зайцев та Федорів вирішили вступити до

сільськогосподарського виробничого кооперативу “Авангард”.

При цьому як пайовий внесок Волков передав кооперативу

власну земельну ділянку, на якій розташований його житловий

будинок; Зайцев – право користування його земельною ділян-

кою сільськогосподарського призначення; а Федорів – грошові

кошти, а земельну ділянку, що перебуває у його приватній влас-

ності, передав СГВК “Авангард” у користування.

Як слід оформити перехід прав на зазначені вище пайо-

ві внески до СГВК “Авангард”? Які документи, що засвідчу-

50

ють перехід прав на земельні ділянки, мають бути укладені

(видані) у цьому разі? Назвіть нормативно-правові акти, яки-

ми регламентуються зазначені відносини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.