Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
аграрное.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
602.11 Кб
Скачать

2. При перевірці господарської діяльності стов “Кор-

нішон” було складено акт, згідно з яким управління агропро-

мислового розвитку райдержадміністрації зобов’язало товариство

підготувати бізнес-план на наступний господарський рік, збіль-

76

шити посівні площі та вирощувати нові сорти огірків, розробле-

ні Академією аграрних наук. Також було запропоновано впро-

вадити технологію вирощування овочів, розроблену за кордо-

ном і закуплену Міністерством аграрної політики.

Директор товариства, вважаючи розпорядження непра-

вомірним, оскаржив його у господарському суді і міністерстві.

Чи правомірні дії управління агропромислового розвит-

ку і яка його компетенція? Який порядок розгляду цієї скарги?

3. У Статуті сільськогосподарський виробничий коопе-

ратив “Довіра” основним напрямком своєї діяльності визначив

виробництво зернових культур, цукрового буряку, соняшнику,

а також їх реалізацію. У зв’язку з плануванням діяльності коо-

перативу на наступний виробничий рік його голова доповів,

що за минулий рік господарство не одержало запланованих ре-

зультатів від виробництва і реалізації зернових культур, цукро-

вого буряку і соняшнику, а тому запропонував побудувати

олійницю, культивувати овочі і побудувати завод з їх перероб-

ки; вирощувати сорго, а також укласти договори по його заку-

півлі у інших виробників; налагодити виробництво віників,

кошиків та інших виробів побутового призначення; реалізову-

вати всю цю продукцію для одержання прибутків. Загальні

збори ці пропозиції прийняли.

Чи законне рішення загальних зборів? Якщо ні, то як

повинен був вирішити це питання кооператив? Які правові на-

слідки зміни напряму діяльності сільськогосподарського това-

ровиробника?

4. У ході перевірки діяльності фг “Медобори” обласне

управління агропромислового розвитку виявило такі порушення:

ФГ займається бджільництвом без відповідної ліцензії;

ветеринарно-санітарний паспорт, який вказує на облік

пасік, господарством не отриманий;

пасіки господарства розташовані не лише на землях,

що належать ФГ на праві власності, а й на землях лісового фон-

ду, при цьому за таке землекористування господарство платежі

не здійснювало.

77

У зв’язку з цим управління вимагало усунення вказаних

порушень і притягнення голови ФГ до адміністративної відпо-

відальності.

Чи законні вимоги управління? Які порушення допусти-

ло ФГ при здійсненні виробничо-господарської діяльності?

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від

4 лип. 2002 р. № 37-6.

Про насіння та садівний матеріал: Закон України від

26 Груд. 2002 р. № 411-6.

Про молоко та молочні продукти: Закон України від

24 Черв. 2004 р. № 1870-6.

Загальнодержавна програма селекції у тваринництві на

період до 2010 р.: Затверджено Законом України від 19 лют.

2004 р. № 1517-6.

Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і

здійснення рибальства: Затверджено Постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 28 верес. № 1192.

Інструкція про порядок проведення робіт з відтворення

водних живих ресурсів: Затверджено наказом Міністерства аг-

рарної політики від 8 черв. 2004 р. № 215.

Про державне регулювання виробництва і реалізації

цукру: Закон України від 17 черв. 1999 р.

Про племінну справу у тваринництві: Закон України від

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.