Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая теория статистики (Учебное пособие) Грабовецкий .doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
18.03.2016
Размер:
1.85 Mб
Скачать

6.2 Правила формування рядів динаміки

Щоб забезпечити об’єктивну оцінку розвитку явища (процесу) за допомогою числових рівнів, необхідно дотримуватися певних правил при формуванні рядів динаміки, зокрема:

а) періодизації розвитку, тобто розподіл рядів динаміки на однорідні етапи. Це означає, що потрібно формувати динамічні ряди за суворо однорідними періодами і етапами, що одночасно не заперечує можливість побудови і дослідження рядів динаміки за більш тривалі відрізки часу, які включають різні етапи розвитку явища;

б) одноякісність окремих рівнів динамічного ряду. Для цього необхідно попередньо провести типологічне або структурне групування, оцінити динаміку розвитку окремих груп, а потім явища в цілому. Так, динаміку середнього доходу необхідно досліджувати після вивчення динаміки середнього доходу окремих класів або груп населення;

в) порівнянність рівнів динамічного ряду – це означає, що рівні повинні бути в однакових одиницях виміру, визначатися по єдиній методології, включати однорідне коло об’єктів;

г)послідовність і неперервність в часі рівнів динамічного ряду – іншими словами, рівні динаміки повинні послідовно охоплювати весь етап розвитку явища від початку до кінця. Відсутність даних за деякі проміжки часу може перекрутити уяву про тенденцію розвитку явища при аналізі динамічного ряду;

д) величина ряду динаміки повинна відповідати інтенсивності досліджуваних явищ. Для більш мінливих явищ використовуються менші інтервали часу; для явищ з меншою варіацією – більші інтервали часу, або більші відрізки часу. Величина інтервалу в принципі повинна бути узгоджена з тривалістю циклів досліджуваних процесів: якщо виробництво виробу продовжується на протязі місяця, то немає необхідності вимагати звіту про готову продукцію за п’ять днів або декаду.

Для поглибленого вивчення явищ слід вивчати не один динамічний ряд, який характеризує зміну тільки однієї ознаки, однієї сторони явища, а досліджувати систему динамічних рядів, що дозволить всебічно вивчити тенденції і закономірності розвитку явища.

Наприклад, динаміка валового збору цукрового буряку відображає далеко не всі процеси в системі бурякосіяння; потрібно одночасно досліджувати динаміку посівних площ, врожайності, технічного забезпечення тощо.

6.3 Статистичні характеристики рядів динаміки

На основі рівнів ряду динаміки визначають систему показників, які дозволяють всебічно оцінити напрямок та інтенсивність змін явища в часі. Ці показники називають аналітичними (статистичними) характеристиками рядів динаміки і обчислюють їх шляхом порівняння рівнів динамічних рядів. Оскільки розвиток явищ не має зворотного

напряму, то порівнюють наступний рівень з попереднім, приймаючи останній за базу, а не навпаки. Якщо порівнюють лише з одним і тим же початковим рівнем, то отримують базисні показники динаміки; якщо ж порівнюють усі показники з найближчим попереднім рівнем, то отримують ланцюгові показники динаміки.

Статистичні характеристики рядів динаміки і формули для їх обчис-

лення наведені в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4. - Статистичні характеристики рядів динаміки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.