Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая теория статистики (Учебное пособие) Грабовецкий .doc
Скачиваний:
80
Добавлен:
18.03.2016
Размер:
1.85 Mб
Скачать

6.4 Основна тенденція динамічного ряду та методи її

виявлення

Тенденція – це певний напрямок розвитку, тривала еволюція, яка має вигляд плавної траєкторії. Статистичне дослідження тенденції ґрунтується на розкладанні динамічного ряду на дві складові:

, (6.10)

де f(t) – основна тенденція, зумовлена впливом постійно діючих факторів (чинників);

t – залишкова величина, що характеризує випадкові, невраховані фактори.

Для виявлення основної тенденції застосовується ряд методів, зокрема, трендові криві (будуть детально розглядатися в 9-ому розділі), укрупнення інтервалів, плинна середня.

Використання методу укрупнення інтервалів пов’язано з тим, що в коротких інтервалах із-за впливу різноманітних факторів, що діють, як правило, в різних напрямках, в рядах динаміки має місце підвищення або зниження їх рівнів.

Суть цього методу полягає в тому, що окремі рівні ряду об’єднуються в групи по періодах, а потім розраховується середній показник рівня за цей період.

Метод плинних середніх має не тільки самостійне значення для вивчення тенденції, але й може бути використаний для попередньої обробки занадто варіюючих рядів динаміки.

Цей метод також передбачає укрупнення рядів динаміки, але воно проводиться шляхом послідовних зміщень на одну дату, залишаючи постійний інтервал часу.

Для методів укрупнення інтервалів і плинної середньої застосовуються, як правило, непарні інтервали (і=3;5 і т.д.).

В таблиці 6.7 наведені методики укрупнення інтервалів і визначення плинної середньої для виявлення тенденції зміни врожайності пшениці.

Таблиця 6.7 - Виявлення тенденції зміни врожайності пшениці

Укрупнення інтервалів

Плинна середня

Рік

Фактич

на

врожай

ність,

цга

Сума врожай-

ності за 5 ро-

ків

Середня

врожай-

ність,

цга

Рік

Фактична

врожайність,

цга

Сума по

плинних за

5-ти річним

інтервалом

Середня

плинна,

цга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16,5

20,2

27,7

22,4

22,2

27,5

22,5

28,8

27,9

30,0

36,4

42,6

51,3

46,2

51,5

109,0

136,7

228,0

21,8

27,3

45,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16,5

20,2

27,7

22,4

22,2

27,5

22,5

28,8

27,9

30,0

36,4

42,6

51,3

46,2

51,5

109,0

120,0

122,3

123,4

128,9

136,7

145,6

165,7

188,2

206,5

228,0

21,8

24,0

24,5

24,7

25,8

27,3

29,1

33,1

37,6

41,3

45,6

Аналіз результатів укрупнення інтервалів свідчить про наявність тенденції росту середньої врожайності пшениці, розрахованої за кожну п’ятирічку.

Плинна середня показує неперервний ріст врожайності, тоді як початкові дані характеризуються постійним коливанням врожайності в сторону збільшення і зменшення.

Отже, зазначені методи дозволяють достатньо наглядно виявити основну тенденцію розвитку явища (процесу).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.