Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая теория статистики (Учебное пособие) Грабовецкий .doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
18.03.2016
Размер:
1.85 Mб
Скачать

Розділ 7 вибіркове спостереження

7.1 Поняття і теоретичні основи вибіркового

спостереження

Вибірковим називається таке несуцільне спостереження, при якому спостереженню підлягають не всі одиниці сукупності, що вивчаються, а лише частина сукупності, яка відібрана за певними правилами.

Разом з тим відібрана сукупність в процесі обробки даних спостережень повинна забезпечити одержання таких результатів, які характеризували б усю сукупність в цілому. Цим забезпечується репрезентативність вибіркової сукупності, тобто властивість її відтворювати усю генеральну сукупність.

Вибіркові спостереження широко використовуються в промисловості (оцінка якості продукції; оцінка використання робочого часу); в сільському господарстві (визначення очікуваної врожайності; продуктивність худоби); в торгівлі (якість товарів, що надходять; ефективність нових форм організації торгівлі, маркетингові дослідження); в соціології (опитування громадської думки).

Вибіркове спостереження має ряд переваг, зокрема:

а) відносно невеликі витрати сил і засобів, швидкість одержання результатів;

б) відсутність інколи альтернатив.

Щодо останньої переваги, то прикладом може бути оцінка споживчих властивостей або технічних характеристик окремих виробів, при обстеженні яких вироби повністю руйнуються або знищуються. Такі способи, природно, не можуть бути використані для оцінки якості всієї продукції.

Вибіркові спостереження дають можливість, не вдаючись до суцільного спостереження, одержати узагальнюючі показники, які правдиво характеризують усю сукупність одиниць.

Уся сукупність одиниць, з якої проводять відбір окремих одиниць, називається генеральною (N), а та частина сукупності одиниць, яка відібрана і підлягає обстеженню, називається вибірковою сукупністю (n).

При вибірковому спостереженні використовують дві категорії узагальнюючих показників: частку і середню величину.

Частка (р) визначається як відношення числа одиниць сукупності, яким притаманні ознаки, що цікавлять дослідника, до загальної кількості одиниць сукупності.

Завдання вибіркового спостереження полягає в тому, щоб на підставі оцінки вибіркової частки, дати вірну оцінку частки в генеральній сукупності.

Середнє значення варіюючої ознаки в усій сукупності одиниць називається генеральною середньою (), а середнє значення ознаки у

одиниць, які підлягають вибірковому спостереженню, називається вибірковою середньою ().

Завдання вибіркового спостереження в даному випадку полягає в тому,

щоб на підставі вибіркової середньої одержати вірну уяву про середню

генеральну.

Таким чином, першочергове завдання вибіркового спостереження поля-

гає в тому, щоб на підставі вибіркових оцінок визначити невідомі характеритики генеральної сукупності.

7.2 Схеми і способи відбору одиниць із генеральної

сукупності

Кожне вибіркове спостереження проводиться за певними правилами і згідно з попередньо складеним планом. Відбір одиниць сукупності, що підлягають вибірковому обстеженню, може бути організований за різними схемами і способами.

Однак, за якими б схемами і способами не здійснювався відбір, слід додержуватися загального правила: у окремих одиниць генеральної сукупності повинна бути рівна можливість попасти в число одиниць, які підлягають обстеженню; точніше, відбір окремих одиниць сукупності повинен бути проведений у випадковому порядку.

В теорії вибіркового методу розглядаються дві схеми відбору – повторна і безповторна.

При повторній вибірці чисельність одиниць генеральної сукупності залишається незмінною, тому що кожна одиниця сукупності, яка попала у вибірку, після реєстрації знову повертається в генеральну сукупність, і вона, таким чином, зберігає рівні можливості з усіма іншими одиницями при новому відборі знову попасти у вибірку.

Безповторна – це така вибірка, при якій одиниця сукупності, що попала у вибірку, в подальших нових обстеженнях участі не приймає, тобто після першого обстеження вона не повертається в генеральну сукупність. Тому остання в процесі вибіркових спостережень постійно скорочується після кожної нової вибірки.

Розрізняють такі види (способи) відбору:

а) простий випадковий (власне випадковий) відбір – здійснюєтьсяза допомогою жереба;

б) систематичний (механічний) відбір – із генеральної сукупності відбір проводиться в певному механічному порядку, наприклад, відбір кожної десятої (двадцятої) деталі, або для проведення опитування з телефонної книги за алфавітом відбирається кожне десяте (двадцяте і т.д.) прізвище;

в) типовий (розшарований) відбір – орієнтований на забезпечення представництва у вибірці відповідних типових груп генеральної сукупності. При цьому генеральна сукупність розбивається (розшаровується) на однотипні, однорідні групи. Потім з кожної групи за одним із вказаних вище методів відбирається число одиниць, пропорційних питомій вазі групи в загальні сукупності;

г) багатоступенева вибірка – це декілька ступенів (стадій) відбору. При цьому кожна стадія має свою одиницю відбору. Наприклад, галузь, підприємство, робітник;

д) багатофазна вибірка – вибіркова сукупність створюється так, що одні відомості (дані) збираються в усіх одиниць сукупності, потім відбираються із вибіркової сукупності ще деякі одиниці для обстеження по більш широкій програмі;

е) серійна вибірка – проводиться випадковий відбір не окремих одиниць сукупності, а цілих серій (гнізд). В середині окремих серій проводиться обстеження усіх одиниць сукупності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.