Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОКЛ з ТОТВДСМ. Ч.2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.12.2018
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Інститут машинобудування та транспорту

Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування

Кафедра технології та автоматизації машинобудування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІнМТ

підпис Ю. А. Бурєнніков

Протокол засідання вченої ради ІнМТ

№ 1 від 26.09.2011 р.

О. В. Дерібо

Опорний конспект лекцій

з дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей

Та складання машин. Частина 2»

для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка»

та 6.050503 – «Машинобудування»

Рекомендовано методичною комісією ФТАКМ

Протокол № 1 від 12.09.2011 р. Голова методичної комісії

підпис О. В. Петров

Рекомендовано засіданням кафедри ТАМ

Протокол № 1 від 30.08.2011р.

Завідувач кафедри ТАМ

підпис І. О. Сивак

Вінниця 2011

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................

1 Класифікація технологічних процесів...........................................

2 Мета і основні етапи проектування технологічних процесів механічної обробки. Склад початкових даних для проектування та їх аналіз.....................................................................................................

3 Аналіз конструкції і технологічності деталі..................................

4 Вибір заготовки і способу її виготовлення.....................................

5 Вибір способів і визначення кількості ступенів (переходів) обробки поверхонь........................................................................................

6 Вибір технологічних баз..................................................................

6.1 Вибір чистових технологічних баз...........................................

6.2 Вибір чорнових технологічних баз...........................................

7 Розробка маршруту механічної обробки........................................

8 Вибір обладнання і різальних інструментів……………………...

8.1 Вибір обладнання (верстатів)....................................................

8.2 Вибір різальних інструментів....................................................

9 Порівняння маршрутів механічної обробки та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат………………………………….

10 Припуски на механічну обробку...................................................

11 Визначення технологічних розмірів обробки циліндричних поверхонь…………………………………………………………………..

12 Розмірний аналіз технологічних процесів....................................

12.1 Вибір розташування технологічних розмірів........................

12.2 Попереднє визначення допусків технологічних розмірів.....

12.3. Побудова розмірної схеми технологічного процесу...........

12.4 Побудова похідного і вихідного графів-дерев та суміщеного графа..........................................................................................

12.5 Знаходження рівнянь технологічних розмірних ланцюгів...

12.6 Визначення проміжних мінімальних припусків на обробку плоских поверхонь.......................................................................................

12.7 Визначення технологічних розмірів, розмірів вихідної заготовки, максимальних припусків, корекція допусків технологічних розмірів..........................................................................................................

13 Призначення режимів різання.......................................................

14 Основи технічного нормування.....................................................

15 Оформлення технологічних документів.......................................

ЛІТЕРАТУРА.......................................................................................

3

4

6

8

11

12

15

15

17

20

23

23

24

28

39

43

43

43

46

48

50

51

51

55

60

64

67

ВСТУП

У другій частині дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин» вивчаються основи проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин. Такі процеси мають забезпечити:

- проектну якість виробів;

- найменшу їх собівартість;

- запланований обсяг випуску.

Методологічну основу проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин створили праці відомих вчених у галузі технології машинобудування професорів: Б. С. Балакшина, М. Є. Єгорова, А. І. Каширіна, В. М. Кована, В. С. Корсакова, І. М. Колєсова, А. О. Маталіна, С. П. Митрофанова, П. О. Руденка, А. П. Соколовського, І. С. Солоніна та багатьох інших учених-машинобудівників.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати основні принципи проектування технологічних процесів і операцій виготовлення деталей,

і вміти розробляти та аналізувати ці технологічні процеси, виконуючи необхідні розрахунки, у т. ч. розмірні.

Дисципліна є основою для подальшого вивчення низки спеціальних дисциплін, таких як «Технологія обробки типових деталей та складання машин», «Технологічна оснастка», «Основи автоматизації виробництва», «Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва», «Проектування пристосувань», «Програмування та налагодження верстатів з ЧПК», «Технології та верстати з ЧПК» та інших, а також для курсового й дипломного проектування.

Конспект лекцій призначений для студентів напряму підготовки 6.050502 – Інженерна механіка та 6.050503 – Машинобудування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.