Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая теория статистики (Учебное пособие) Грабовецкий .doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
18.03.2016
Размер:
1.85 Mб
Скачать

Розділ 6. Ряди динаміки

6.1 Поняття та види рядів динаміки

Суспільні явища безперервно змінюються, розвиваються в часі і просторі. Так, протягом певного часу змінюється обсяг виготовленої продукції, споживання матеріальних благ, рівень продуктивності праці, структура суспільного виробництва тощо.

Суспільні явища слід вивчати в неперервному розвитку, для чого формуються хронологічні ряди, які також називають рядами динаміки, динамічними рядами.

Динамічний ряд – це послідовність упорядкованих в часі кількісних показників, які характеризують рівень розвитку досліджуваних явищ. Цифри (показники), із яких складається динамічний ряд, називаються рівнями.

Ряд динаміки складається з двох елементів: рівнів ряду і моментів (періодів) часу, до яких належать ці рівні.

За часом, що відображається в рядах динаміки, вони поділяються на моментні і інтервальні.

В моментних рядах динаміки рівні висвітлюють величину явища на певну дату (табл.6.1)

Таблиця 6.1 - Залишки готової продукції на складі підприємства на початок місяця

Місяць

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

Залишки готової продукції, тис. тис. грн.

3,5

2,8

3,0

2,9

2,0

2,7

1,9

В інтервальних рядах рівні висвітлюють величину явищ за певний проміжок часу (таблиця 6.2).

Таблиця 6.2 - Обсяг виготовленої продукції

Місяць

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.

355

340

360

365

370

375

На відміну від моментних рядів динаміки, рівні явищ за окремі періоди, тобто рівні інтервальних рядів, можна підсумовувати, в результаті чого одержують нові рівні за більш тривалий період. Так, підсумовуючи дані за три місяці (див. табл.6.2) можна одержати рівні за І і ІІ квартали.

За відстанню між датами або інтервалами часу виділяють повні і неповні ряди динаміки.

У повних рядах дати або періоди ідуть один за одним з рівними інтервалами.

У неповних рядах принцип рівних інтервалів не дотримується.

Наведені в таблиці 6.1 і 6.2 динамічні ряди є повними.

Неповний динамічний ряд можна показати на підставі наведених в таблиці 6.1 даних про залишки готової продукції (таблиця 6.3).

Таблиця 6.3 - Залишки готової продукції на складі підприємства

На початок місяця

Місяць

1.01

1.03

1.04

1.07

Залишки готової продукції, тис. грн.

3,5

3,0

2,9

1,9

Динамічний ряд, який характеризує зміну тільки одного показника, називається одномірним, двох і більше показників – багатомірним.

Паралельні ряди динаміки характеризують зміну в часі різних показників одного об’єкта (обсяг продукції, чисельність працюючих, вартість основних виробничих фондів окремого підприємства), або одного показника різних об’єктів (продуктивність праці різних підприємств).

За формою подання рівнів ряди динаміки можуть бути рядами абсолютних, середніх і відносних величин (обсяг продукції, обсяг продукції на одного працюючого, темпи росту обсягу продукції).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.