Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
все про філологічний.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
1.02 Mб
Скачать

ДОДАТОК до наказу МОН України від 20.10.04 № 812

ТИПОВА ФОРМА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Філологічний факультет

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

0203 – ФІЛОЛОГІЯ

0303–ЖУРНАЛІСТИКА

2012

Інформаційний пакет

I.Загальний опис факультету

1.Назва: філологічний

2.Куратор ECTS від факультету: Кохан Юрій Іванович, доцент, кандидат філологічних наук, заступник декана факультету, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, філологічний факультет, майдан Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022,

тел. (057) 707 - 53-54, Е-male: philology@ univer. charkov. ua

3.Структура і організація факультету: факультет складається з cеми кафедр, на яких

працюють 95 професорів, доцентів та викладачів :

– кафедра української мови: завідувач – Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент. Тел. 707-54-58.

Основні напрямки наукових досліджень: граматична будова та функціонально-стилістична своєрідність української мови як на сучасному етапі, так і в історичному аспекті; синхронічні дослідження; проблеми лексикографії, лінгвопоетики, словотвору, функціональної граматики; діахронічні дослідження: проблеми історичної лексикології, ономастики, фразеології, стилістики; питання сучасного правопису.

кафедра історії української літератури: завідувач – Безхутрий Юрій Миколайович,

доктор філологічних наук, професор. Тел. 707-53-38, 707-54-44 Основні напрямки наукових досліджень: літературно-філософські аспекти українського

бароко; драматургічні елементи в українській літературі першої половини ХІХ століття; українська романістика початку ХХ століття; жанрово-стильова своєрідність сучасної української прози;

кафедра російської мови: завідувач – Педченко Людмила Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент. Тел. 707-53-57

Основні напрямки наукових досліджень: семантика, структура та функціонування мовних одиниць тексту; словниковий склад російської мови, її діалектні різновиди на синхронному та діахронічному рівнях;

кафедра історії російської літератури: завідувач – Московкіна Ірина Іванівна, доктор філологічних наук, професор. Тел. 707-52-07

Основні напрямки наукових досліджень: вивчення філософських та жанрово-поетичних тенденцій у творчості Пушкіна; творчість Пушкіна у контексті російської та світової літератури; духовно-філософські пошуки пізнього Гоголя; романістика Достоєвського, Тургенєва, Лєскова; переосмислення традиційних жанрів у творчості Чехова; поетика Фета, Тютчева; своєрідність жанрової системи та поетика прози “срібної доби”; принципи аналізу літературних творів;

кафедра історії зарубіжної літератури та класичної філології: завідувач – Міхільов Олександр Дмитрович, доктор філологічних наук, академік АН Вищої школи України, професор. Тел. 707-51-06

Основні напрямки наукових досліджень: актуальні проблеми сучасного літературного процесу: сатира та гумор у художньому мисленні ХХ століття; гуманізм та дегуманізація у світовій літературі ХХ століття; напрямки та характер сучасних літературних пошуків: генезис, специфіка та доля реалізму, декадансу, модернізму та постмодернізму; специфіка художнього світу та поетика видатних письменників сучасності;

кафедра загального та прикладного мовознавства: завідувач – Кравчук Ігор

Степанович, кандидат філологічних наук, доцент.

Тел. 707-51-36

Основні напрямки наукових досліджень: комп’ютерна лексикографія; автоматичний аналіз тексту; взаємовідношення мови та мислення;

кафедра журналістики: завідувач –Хавкіна Любов Марківна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор. Тел. 707-52-30

Основні напрямки наукових досліджень: історія української журналістики; історія російської журналістики; правові основи та етика журналістської діяльності.

Декан факультету – Безхутрий Юрій Миколайович, доктор філологічних наук, професор.

Тел. 707- 53-38, 707-54-44

Заступник декана з навчально-методичної роботи – Гноєва Ніна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент. Тел. 707-53-54

Заступник декана з навчально-методичної роботи – Кохан Юрій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент. Тел.707-53-54

Заступник декана з наукової роботи – Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент. Тел. 707-54-58

Заступник декана з виховної роботи – Мурадова Ірина Робертівна, старший викладач.

Тел. 707-52-10

На факультеті навчається 946 студентів на денному відділенні, 363 – на заочному відділенні.

На факультеті створено належні умови для навчання. Більшість занять відбуваються в аудиторіях, серед яких дві іменні – імені Г.С. Сковороди та О.О. Потебні. Факультет має навчальну телестудію, два комп’ютерні навчальні класи , комп’ютери якого підключено до системи Інтернет, що дає можливість доступу до глобальних комп’ютерних мереж. Заняття з фізичного виховання проводяться у спортивному комплексі “Каразінський” та на тенісних кортах “Унікорт”.

Студенти факультету вільно користуються фондами Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна. До їх послуг абонементи, читальні зали, Інтернет-центр.

5.Підготовка фахівців здійснюється за двома напрямами – “філологія” та “журналістика” . За напрямом “філологія” здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями “українська мова і література”, “ мова і література (російська)”, “прикладна лінгвістика”, “ мова і література (латинська)”. За напрямом “журналістика” здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності “журналістика”.

Термін навчання для отримання ступеня бакалавра 8 семестрів. Студенти, що виявляють особливі здібності до навчання та наукової роботи, мають можливість отримати ступінь магістра. Термін навчання – 2 семестри після отримання ступеня бакалавра.

Навчання фахівців за рівнем “бакалавр” завершується написанням і захистом бакалаврської роботи. Навчання за рівнем “магістр” завершується написанням і захистом магістерської роботи та державним іспитом.

6.Академічний календар. Навчальний рік поділено на два семестри. Тривалість

осіннього семестру – 18 тижнів (1.09 – 4.01), весняного –16 тижнів (9.02 –31.05). Зимова сесія триває 3 тижні (5.01 – 25.01), літня – 4 тижні (1.06 – 28.06). Зимові канікули тривають 2 тижні

(26.01 – 8.02), літні – 9 тижнів (26.06 – 31.08).

II. Навчальні плани

Напрям, спеціальність: філологія, українська мова і література 6.020303

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.