Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Smolsky_1tom.doc
Скачиваний:
568
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
46.52 Mб
Скачать

З’єднання кiсток передплiччя та кистi.

Лiктьовий суглоб (articulatio cubiti) утворений дальшим наростком плечової та ближчими наростками лiктьової i променевої кiсток. Суглоб складний, оскiльки вiн утворений трьома кiстками, у ньому є три суглоби, об’єднанi спiльною суглобовою капсулою: плечо-лiктьовий, плечо-променевий та проксимальний променево-лiктьовий (мал. 59, 60).

Мал. 59. Ліктьовий суглоб, правий, вигляд спереду:

1 - lig. collaterale ulnare;

2 - lig. collaterale radiale;

3 – lig. anulare radii.

Плечо-лiктьовий суглоб (articulatio humeroulnaris) утворюється блоком плечової та блоковою вирiзкою лiктьової кiсток, має гвинтоподiбну будову суглобових поверхонь. За формою суглоб блокоподiбний (ginglymus): направляюча борозна блока орiєнтована косо.

Плечо-променевий суглоб (articulatio humeroradialis) утворюється головочкою плечової кiстки та суглобовою ямкою головки променевої кiстки. За формою суглоб кулястий i функцiонально пов’язаний з плечо-лiктьовим суглобом, однак окрiм згинання i розгинання навколо лобової осi в ньому разом з проксимальним променево-лiктьовим суглобом вiдбувається обертання (пронацiя та супiнацiя) навколо вертикальної осi.

Проксимальний променево-лiктьовий суглоб (articulatio radiounaris proximalis) утворений променевою вирiзкою лiктьової кiстки та суглобовим обводом головки променевої кiстки. За формою суглоб цилiндричний, за функцією – обертовий. Рухи – обертання до середини і назовнi (пронацiя та супiнацiя) навколо вертикальної осi вiдбуваються разом із рухами у плечо-променевому суглобi. Тепер розгляньте вологий препарат i зверніть увагу на те, що всi три суглоби покриті спiльною суглобовою капсулою, яка починається спереду на плечовiй кiстцi таким чином, що вiнцева i променева ямки розмiщенi в порожнинi суглоба, а ямка лiктьового відростка ‑ ззаду, частково поза порожниною суглоба. На променевiй кiстцi суглобова капсула прикрiплюється до шийки, а на лiктьовiй кiстцi - до краю блокової вирiзки.

Мал. 60. З’єднання правих ліктьової та променевої кісток, вигляд спереду:

1 - lig. anulare radii;

2 - chorda oblique;

3 - membrana interossea antebrachii.

Лiктьовий суглоб зміцнюють три зв’язки: обхідна лiктьова зв’язка (lig. collaterale ulnare); обхідна променева зв’язка (lig. collaterale radiale), кiльцева зв’язка променевої кiстки (lig. anulare radii).

Мiж мiжкiстковими краями лiктьової та променевої кiсток розмiщена мiжкiсткова перетинка передплiччя (membrana interossea antebrachii).

Променево-лiктьовий суглоб (articulatio radioulnaris distalis) утворений лiктьовою вирiзкою променевої кiстки, головкою лiктьової кiстки та суглобовим диском променево-зап’ясткового суглоба. За формою суглоб цилiндричний, функцiонує разом з однойменним проксимальним суглобом як комбiнований суглоб. Рухи в суглобах вiдбуваються навколо вертикальної осi (пронацiя та супiнацiя), при цьому лiктьова кiстка зберiгає звичайне положення на передплiччi, а променева обертається разом з кистю навколо неї. У положеннi супiнацiї кистi долонями повернуті вперед, кiстки передплiччя при цьому розташованi паралельно одна до одної. У положеннi пронацiї кистi долонями повернуті назад, променева кiстка перехрещує лiктьову кiстку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]