Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SocMed_Metodichka13.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
119.81 Кб
Скачать

Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я Методична розробка № 13 для студентів іv курсу медичного ф-ту

ТЕМА: Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. Річний звіт медичного закладу. Організація та зміст роботи стаціонарозамінних закладів.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: навчальна кімната кафедри

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2 години

І. Актуальність теми: Не зважаючи на те, що медичну допомогу в умовах стаціонару отримують лише 20% хворих, стаціонарна допомога посідає особливе місце в системі охорони здоров‘я, оскільки саме в стаціонарі лікуються пацієнти із найважчим перебігом захворювань. Тому незалежно від того, в якій галузі охорони здоров’я працюють ті чи інші лікарі, вони мають бути добре обізнані з принципами надання стаціонарної допомоги, з напрямками її розвитку, із завданнями та функціями різних типів лікарняних закладів.

Засвоєння студентами знань щодо організації стаціонарної допомоги, оволодіння навичками аналізу рівня надання цього виду допомоги має на меті підготувати майбутніх медичних працівників до роботи в діючій системі охорони здоров’я та дозволить їм належно організовувати медичне забезпечення.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

1) знати:

 • основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги;

 • структуру, завдання, штатно-посадовий склад стаціонару;

 • основні види стаціонарних (лікарняних) закладів;

 • стаціонарозамінні види медичної допомоги;

 • облікову та звітну документацію стаціонару;

 • показники, що використовуються для оцінки та аналізу діяльності стаціонару лікарні. ( α – ІІ )

2) вміти:

 • визначити та оцінити рівень надання стаціонарної допомоги населенню;

 • розробити управлінські рішення щодо можливості вдосконалення стаціонарної допомоги. ( α – ІІІ )

ІІІ. Цілі розвитку особистості.

Надати необхідні знання студентам про основні принципи та форми організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому міському та сільському населенню, зокрема стаціонарної.

Формування у студентів почуття відповідальності за необхідність якісного та ефективного надання стаціонарної медичної допомоги.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі)

 1. Історія медицини

 2. Релігієзнавство.

 3. Загальна гігієна

 4. Догляд за хворими

 5. Внутрішня медицина

 6. Загальна хірургія

 7. Медичне право

 1. Історичний досвід в організації медичної допомоги населенню.

 2. Морально-етичні засади лікарської діяльності.

 3. Основи профілактичної медицини.

 4. Основні принципи роботи лікаря в стаціонарі.

 5. Правові засади професійної діяльності лікаря.

1. Пояснити вплив соціально-економічної формації на рівень медичної допомоги населенню.

2. Пояснити вплив способу життя на здоров’я населення.

3. Визначити основні види відповідальності лікаря, правові наслідки.

Наступні (забезпечувані)

 1. Організація охорони здоров’я.

 2. Економіка охорони здоров’я

 3. Біостатистика

1. Прогресивні моделі організації стаціонарної допомоги в Світі.

2.Джерела фінансування стаціонарних закладів в Україні.

3.Рівневу структуру організації охорони здоров’я в Україні .

4. Основні принципи надання лікувально-профілактичної допомоги в Україні.

5. Основні методи збору інформації та види програм дослідження.

1.Оцінити існуючу модель організації стаціонарної допомоги в Україні.

2. Проаналізувати шляхи фінансування охорони здоров’я в Україні.

3. Визначати пріоритетні напрямки розвитку стаціонарної допомоги в Україні.

4. Навести приклади програм дослідження, що використовуються в роботі лікаря стаціонару.

3

Внутрішньо-предметна інтеграція

 1. Спеціальний облік госпітальної захворюваності.

 2. Основні показники захворюваності з тимчасовою непрацездатністю, експертиза та облік. Поглиблений аналіз ЗТВП.

 3. Інвалідність, як непрямий показник здоров'я, порядок медико-соціальної експертизи інвалідності.

 4. Формування здорового способу життя. Методи та засоби гігієнічного навчання та виховання населення.

 5. Загальні і спеціальні показники смертності населення.

 6. Аналіз показників роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.

 7. Організація надання швидкої та невідкладної медичної допомоги.

 8. Організація забезпечення амбулаторно-поліклінічною медичною допомогою.

1. Облікову документацію, що використовується для реєстрації хвороб в стаціонарі.

2. Порядок видачі і заповнення листів непрацездатності.

3. Види медичної експертизи.

4. Порядок направлення хворих на МСЕК, документальний супровід.

5. Завдання і особливості санітарно-освітньої роботи в стаціонарних закладах.

6. Порядок реєстрації причин смерті в стаціонарних умовах.

7. Методику розрахунку і аналізу основних показників роботи амбулаторно-поліклінічних закладів.

1 Заповнювати облікову документацію.

2. Заповнювати листок непрацездатності.

3. Заповнювати лікарське свідоцтво про смерть.

4. Обгрунтувати значення формування здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я населення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]