Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SocMed_Metodichka4.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
142.85 Кб
Скачать

9

Кафедра соціальної медицини,

економіки та організації охорони здоровя

Методична розробка № 4 для студентів I y курсу медичного ф-ту

ТЕМА: Показники здоров'я населення. Провідні показники рівнів та структури захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Методика їх розрахунку та аналізу. Вивчення захворюваності за контингентами хворіючих , система їх своєчасного виявлення та оздоровлення..

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: навчальна кімната кафедри.

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2 години.

І. Актуальність теми: Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності - це вид захворюваності який найбільш небезпечний в соціальному відношенні, адже при ньому втрачається працездатність населення, не забезпечується належний ритм виробництва різних видів продукції. Останнє є вагомою причиною зменшення випуску продукції та скорочення прибутків держави. Серед школярів та студентів погіршується вивчення програмного матеріалу, знижується рівень обов’язкових знань та умінь. В умовах спаду економічного розвитку багатьох держав світу, в тому числі і України, питання захворюваності з тимчасовою втратою працездатності постає дуже гостро.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

Студент повинен знати: (α=II)

 • соціально-медичне і економічне значення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

 • порядок обліку та аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

 • правила оформлення листа непрацездатності з різних причин.

 • показники тимчасової непрацездатності (загальний та поглиблений аналіз).

 • ЛЕК, її функції та порядок організації роботи.

Студент повинен вміти: (α=II)

 • заповнювати листок непрацездатності.

 • вирахувати і провести аналіз показників з тимчасовою непрацездатністю по різним підприємствам згідно з ситуаційним завданням.

 • аналізувати звіти по тимчасовій непрацездатності.

ІІІ. Цілі розвитку особистості.

За матеріалами теми студент повинен усвідомити вагомість захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, її впливу на здоров’я населення та трудовий потенціал держави.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі)

 1. Історія медицини.

 2. Загальна гігієна

 3. Внутрішня медицина

 4. Хірургія

 5. Інфекційні хвороби

 1. Праці вчених медиків з питань виникнення хвороб та обліку захворюваності.

 2. Морально-етичні, професійні основи лікарської діяльності.

 3. Сучасні уявлення про причини та види хвороб.

1. Пояснити вплив соціально-економічної ситуації на процеси захворюваності.

2. Пояснити наукові механізми розвитку хвороб.

2

Наступні (забезпечувані)

 1. Організація охорони здоров’я.

 2. Економіка охорони здоров’я

 3. Клінічна епідеміологія

1. Прогресивні моделі організації охорони здоров’я в Світі.

2.Джерела фінансування системи охорони здоров’я в Україні.

3.Рівневу структуру організації охорони здоров’я в Україні .

4. Принципи організації охорони здоров’я в Україні.

1.Оцінити існуючу модель організації охорони здоров’я в Україні.

2. Оцінити шляхи фінансування охорони здоров’я в Україні.

3. Визначати пріоритетні напрямки системи охорони здоров’я України

3

Внутрішньо-предметна інтеграція

 1. Показники здоров'я населення. Інвалідність, як непрямий показник здоров'я, розрахунок її рівнів і структури.

 2. Показники здоров'я населення. Демографічні показники. Народжуваність та смертність, розрахунок загальних та спеціальних показників, їх аналіз.

1. Формули розрахунку рівня та структури інвалідності.

2. Облікова документація, що використовується МСЕК.

3. Формули розрахунку загальних та спеціальних показників народжуваності.

4. Формули розрахунку загальних та спеціальних показників смертності.

1. Розраховувати рівень та структуру інвалідності.

2. Розраховувати загальні та спеціальні показники народжуваності.

3. Розраховувати загальні та спеціальні показники смертності.

4. Вирішувати ситуаційні завдання.

VІ. План та організаційна структура заняття

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, індуктивності)

Розподіл часу (хв.)

1

2

3

Підготовчий етап

Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

- соціально-медичне і економічне значення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

- порядок обліку та аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

- правила оформлення листа непрацездатності з різних причин.

- показники тимчасової непрацездатності (загальний та поглиблений аналіз).

- ЛЕК, її функції та порядок організації роботи.

II

- індивідуальна теоретична співбесіда, опитування.

- тестовий контроль II рівня.

П.1.«Актуальність теми»

П.2.«Навчальні цілі»

Теоретичні питання II рівня.

Тести II рівня

Таблиці

2

5

15

1

2

Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок:

1.Оволодіти методикою розрахунку показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

2.Навчитись правильно заповнювати листок непрацездатності.

III

Метод формування навичок:

- практичний тренінг у розрахунку показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

- практичний тренінг у заповнені листка непрацездатності.

Метод формування вмінь:

- професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних задач.

Професійні алгоритми( інструкції)щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці

Текстові ситуаційні нетипові задачі.

.

28

25

1

2

3

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

Підведення підсумків практичного заняття

Домашнє завдання

III

Метод контролю навичок:

Індивідуальний контроль методики розрахунку показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Методи контролю вмінь:

- тестовий контроль III рівня.

- вирішення нетипових задач III рівня

Набори карток для письмового контролю

Тести III рівня

Задачі III рівня

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.

Рекомендована література

15

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]