Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sotsialna_meditsina_i_organizatsiya_okhoroni_zd...doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
159.74 Кб
Скачать

Кафедра соціальної медицини,

економіки та організації охорони здоровя

Методична розробка № 1 для студентів I y курсу медичного ф-ту

ТЕМА: Соціальна медицина і організація охорони здоров'я як наука, предмет вивчення її наукових основ і практичне використання в системі охорони здоров'я

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: навчальна кімната кафедри.

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2 години.

І. Актуальність теми: Соціальна медицина і організація охорони здоров’я як наука забезпечує безперервне вивчення громадського здоров’я, його динаміки та розробляє наукову основу і практичне втілення в систему охорони здоров’я новітніх технологій щодо зміцнення здоров’я та забезпечення активного довголіття населення. Тому все, що пов'язане з питаннями здоров’я населення, його зміцненню та покращенню, вимагає від студентів-медиків адекватного розуміння і оволодіння необхідними знаннями та вміннями, які в подальшій кар'єрі лікаря можуть бути ефективно використанні в практичній діяльності.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

Студент повинен знати: (α=II)

 • визначення соціальної медицини.

 • завдання соціальної медицини, їх сучасні особливості.

 • мета, об'єкт і предмет вивчення соціальної медицини.

 • розділи соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я, їх коротку характеристику та послідовність вивчення.

 • основні показники громадського здоров'я.

 • медико-соціальну характеристику 4 рівнів громадського здоров'я.

 • фактори ризику, що впливають на стан здоров'я населення.

Студент повинен вміти: (α=II)

 • розрізняти мету, об'єкт і предмет вивчення соціальної медицини.

 • визначити місце соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я в до дипломній та післядипломній підготовці лікарів в усьому світі.

 • визначати основні завдання соціальної медицини, їх сучасні особливості.

 • розрізняти 4 рівні громадського здоров'я.

ІІІ. Цілі розвитку особистості.

За матеріалами теми студент повинен усвідомити вагомість соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я, як науки, в до дипломній та післядипломній підготовці лікарів в усьому світі.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі)

 1. Спеціальні розділи історії медицини у складі окремих клінічних предметів.

 2. Релігієзнавство.

 3. Філософія

 4. Анатомія

 5. Фізіологія

 6. Загальна гігієна

 7. Фармакологія

 8. Внутрішня медицина

 9. Хірургія

 1. Праці вчених медиків з проблем захворюваності.

 2. Зародження анатомічних та фізіологічних знань про причини виникнення хвороб.

 3. Морально-етичні, професійні основи лікарської діяльності.

 4. Основні засади клінічної медицини у виникненні хвороб.

1. Пояснити вплив соціально-економічної ситуації на здоров’я населення.

2. Пояснити наукові теорії розвитку хвороб.

2

Наступні (забезпечувані)

 1. Організація охорони здоров’я.

 2. Економіка охорони здоров’я

 3. Клінічна епідеміологія

1. Прогресивні моделі організації охорони здоров’я в Світі.

2. Джерела фінансування системи охорони здоров’я в Україні.

3. Рівневу структуру організації охорони здоров’я в Україні .

4. Принципи організації охорони здоров’я в Україні.

1.Оцінити існуючу модель організації охорони здоров’я в Україні.

2. Оцінити шляхи фінансування охорони здоров’я в Україні.

3. Визначати пріорітетні напрямки системи охорони здоров’я України

3

Внутрішньо-предметна інтеграція

 1. Показники здоров'я населення. Захворюваність, її види та джерела вивчення. Методика розрахунку і аналіз показників захворюваності.

 2. Показники здоров'я населення. Демографічні показники (народжуваність, смертність, природній приріст). Методика розрахунку і аналіз демографічних показників.

 3. Організація роботи та структура закладів охорони здоров'я на різних рівнях надання медичної допомоги.

1. Класифікацію показників здоров'я населення.

2. Облікову документацію, що використовується для реєстрації хвороб.

3.Формули розрахунку рівня та структури захворюваності.

4. Формули розрахунку рівня та структури демографічних показників.

5. Організаційні та структурні особливості роботи закладів охорони здоров'я на різних рівнях надання медичної допомоги.

1. Заповнювати облікову документацію для реєстрації випадків хвороб.

2. Розраховувати рівень та структуру різних видів захворюваності.

3. Розраховувати рівень та структуру демографічних показників.

4. Розрізняти особливості роботи закладів охорони здоров'я .

5. Вирішувати ситуаційні завдання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]