Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть чому необхідно постійно слідкувати за найменшими змінами в зовнішньому середовищі підприємства?

 2. Які складники входять в макро-, а які в мікросередовище підприємства?

 3. Чому зовнішнє середовище поділяють на середовище прямого та непрямого впливу?

 4. Наведіть методику PEST- аналізу.

 5. Які складники входять у модель “п’яти сил” Портера?

 6. Яким з складників зовнішнього середовища необхідно віддавати перевагу при проведенні оцінці, в якій ситуації і чому?

 7. Наведіть методику діагностики галузі.

 8. Як оцінити ємність ринку?

 9. Що таке “Ключові фактори успіху”?

Бібліографічний список до теми

3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 31, 32

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про концептуальні основи та методику діагностики стратегічного потенціалу підприємства.

План вивчення теми

 1. Концептуальні основи діагностики стратегічного потенціалу підприємства.

 2. Методи та засоби діагностики стратегічного потенціалу підприємства.

 3. Діагностика стратегічних ресурсів підприємства.

 4. SWOT- аналіз.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми необхідно розпочати з визначення необхідності оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Потім необхідно визначити основні складники, що підлягають оцінці (фінанси підприємства, система збуту продукції, виробнича діяльність, інноваційна діяльність, трудові ресурси, система управління, ефективність діяльності).

Потім необхідно визначитися з процесом діагностики стратегічного потенціалу та засобами діагностики.

Далі слід звернути увагу на основні методики діагностики стратегічних ресурсів підприємства Схема Р. Омае, Матриця SWOT-аналізу. Необхідно також вивчити механізм проведенняSWOT-аналізу та галузі його застосування.

При оцінці та аналізі стратегічного потенціалу підприємства необхідно приділи увагу аналізу стейкхолдерів.

Питання для самоконтролю

 1. Які складові включаються до аналізу стратегічного потенціалу підприємства?

 2. У яких випадках для аналізу стратегічного потенціалу застосовується декомпонування, функціонально-цільовий аналіз, причинно-наслідковий аналіз?

 3. Що є стратегічними ресурсами підприємства?

 4. Наведіть Схему Р. Омае. Коли вона застосовується?

 5. Які складники входять в методику SWOT- аналізу?

 6. Чому SWOT- аналіз представлений у вигляді матриці і які вона має координати? Наведіть алгоритм цього виду матричного аналізу.

Бібліографічний список до теми

2, 6. 7, 9, 11, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 36

Тема 6. Стратегії бізнесу

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про класифікацію стратегій відповідно рівнів управління, способи та стадії формування стратегій підприємства.

План вивчення теми

 1. Стратегічна піраміда.

 1. Способи розробки стратегії бізнесу.

 1. Ділові (конкурентні) стратегії.

 2. Функціональні стратегії бізнесу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні даної теми слід засвоїти, що найбільш поширеною класифікацією стратегій є класифікація стратегій за ієрархічним рівнем управління на корпоративну, ділову, функціональну та оперативну. Далі необхідно навести їх визначення та взаємозв’язок, проілюструвавши це стратегічною пірамідою А. Томпсона та Дж. Стрікленда.

Далі необхідно звернути увагу на способи розробки стратегій бізнесу, які застосовують керівники для розробки стратегій.

Потім необхідно ознайомитися та проаналізувати основні підходи до типології конкурентних стратегій (М. Портера, И. Ансофа, Г.Л. Алозоєва, А. Томпсона). Наступальні та захисні стратегії.

Завершуючи вивчення даної теми слід звернутися до визначення основних функціональних стратегій бізнесу. Необхідно також оцінити їх вплив на функціонування підприємства.