Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Практичні завдання

1. Компанія, що планує випускати харчові добавки, які використовуються при виготовленні корму для папуг, буде монополістом на даному сегменті ринку. Маркетингова служба фірми вирішила, що з усіх компонентів середовища прямого впливу для неї присутні тільки постачальники, споживачі і посередники. Дайте характеристику рішенню маркетингової служби фірми.

2. На ринку діє досить успішна посередницька компанія, основний персонал якої складають менеджери з закупок, менеджери з продажу і торгові представники. Причому відзначимо, що торгові представники працюють «на вулиці», а менеджери ‑ в офісі фірми. Згодом ефективність роботи даної фірми почала знижуватися, незважаючи на позитивну тенденцію в розвитку ринку. Запрошена консалтингова фірма назвала причину – груповий конфлікт у колективі між менеджерами і торговими представниками. Спробуйте запропонувати керівництву способи виходу з даної ситуації. Обґрунтуйте свою думку.

3. Фірма-виробник відео й аудіо продукції планує розширити сферу своєї діяльності, розпочавши продаж в країнах арабського світу (Бахрейні, Судані, Об'єднаних Арабських Еміратах). Відео продукція буде представлена всіма жанрами кінематографа і супроводжуватися якісним дубляжем. Аудіо продукція буде містити в собі всі жанри сучасної, класичної, ретро музики і джазу. Фірма виділяє півмільйона доларів на рекламну компанію і планує отримати додатковий прибуток у розмірі 4-х мільйонів доларів. Проаналізуйте дії фірми. З якими труднощами вона може зіштовхнутися при реалізації даного проекту? Обґрунтуйте свою думку.

4. Компанія виходить на ринок швидкого харчування і планує створити мережу лотків по місту, де будуть продавати екзотичні м'ясні блюда турецької кухні. Маркетингові дослідження показали, що дана діяльність буде мати успіх на ринку і фірма займе свою ринкову нішу. Але керівництво фірми було здивовано прогнозованою часткою ринку, що показалася їм занадто маленькою.

Проаналізуйте: чи вірне рішення керівництва фірми? Детально пояснить свою думку.

5. Компанія випускає унікальну продукцію промислового призначення. Постачальниками сировини для компанії є два підприємства. Постачальники є єдиними. У керівництва компанії гарні партнерські відносини з даними постачальниками. Постачальники є відкритими акціонерними товариствами, акції яких вільно обертаються як на первинному, так і на вторинному ринку цінних паперів. Як ви думаєте, чи варто розглядати даних постачальників як конкурентну силу? Як можна компанії захистити себе від їхнього впливу?

6. Фірма випускає аксесуари для байкерів і байк-клубів Ринок даних товарів практично не розвинутий і фірмі приходиться діяти “всліпу”. Керівництво фірми доручило маркетинговій службі внести ясність по відношенню до даного ринку, провівши його сегментацію по сімох основних групах. Уявіть себе на місці маркетолога і спробуйте скласти звіт за результатами сегментації.

Тести

1. Зовнішнє середовище підприємства передбачає:

а) середу прямого та непрямого впливу;

б) макро- та мікро середовище.

2. PEST аналіз ще можна назвати:

а) аналізом галузі;

б) аналізом слабкостей і можливостей підприємства;

в) аналізом макросередовища;

г) аналізом мікросередовища.

3. М. Портер розробив модель під назвою:

а) конкурентні переваги Портера;

б) 5 сил Портера;

в) функціонування на ринку;

г) 4 сили Портера.

Бібліографічний список

4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 31, 32

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

Мета заняття: закріпити теоретичні знання та виробити у студентів практичні навички щодо оцінки стратегічного потенціалу підприємства

План заняття

  1. Узагальнення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття.

  2. Опрацювання виробничих ситуацій.

  3. Закріплення матеріалу шляхом тестового опитування.

Обладнання: мультимедіа проектор, ноутбук.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Графічно уявити SWOT-аналіз можна наступним чином (див. Рис 3.)

Рис.3. Графічне уявлення SWOT-аналізу

За результатами SWOT-аналізу будується матриця рекомендацій:

Рис. 4. Стратегічні рекомендації SWOT-аналізу

Для стратегії “Максі – Максі” характерно: здійснювати активні дії для зміцнення своєї позиції шляхом збільшення своєї частки ринку, диверсифікованості продуктів, виводити на ринок товари-новинки, можна збільшувати асигнування на наукові розробки, поглинати невеликих конкурентів.

Для стратегії “Міні – Максі” характерно: посилення конкурентних позицій у тих галузях, де можливо, з одночасним продажем слабких одиниць бізнесу, необхідно концентрувати увагу на зниженні рівня витрат і підвищенні конкурентноздатності продукції.

Для стратегії “Максі – Міні” характерно: використання сильних сторін для нейтралізації загроз, а не для росту, тобто перехід до позиційної оборони.

Для стратегії “Міні – Міні” характерно: поступове згортання діяльності, перепрофілювання, реінвестування коштів в інші галузі, або об'єднання з більш сильною фірмою.

Стейкхолдери – це фактично групи зацікавлених у діяльності або результативності фірми осіб.

Типові інтереси основних груп впливу

Група впливу

Типові інтереси

Акціонери

(засновники)

розмір річного дивіденду (доходу)

підвищення вартості їхніх акцій (часток)

ріст вартості компанії і її прибуток

коливання цін на акцію

Інституціональні

інвестори

розмір інвестицій з високим рівнем ризику

очікування високого прибутку

збалансованість їхнього інвестиційного портфеля

Менеджери

вищої ланки

розміри їхньої заробітної плати й премій

види можливих додаткових доходів

соціальний статус, пов'язаний з роботою в компанії

рівні відповідальності

кількість і гострота службових проблем

Працівники

гарантії зайнятості

рівень реальної заробітної плати

умови наймання

можливості просування по службі

рівень задоволення роботою

Дилери-розповсюджувачі

після продажне обслуговування

своєчасність і надійність поставок

якість продукту (послуги)

Фінансові

організації

здатність виплатити позики

своєчасна виплата відсотків

гарне керування рухом грошових коштів

Представники державної й муніципальної влади

забезпечення зайнятості

виплата податків

відповідність діяльності вимогам закону

внесок в економічний ріст регіону

внесок у місцевий бюджет

Соціальні й суспільні групи

турбота про навколишнє середовище

підтримка місцевої суспільної діяльності

проведення акцій соціальної відповідальності

вимога прислухатися до груп впливу

Кримінальні структури, рейдери

рівень доходності компанії

рівень зв’язків

рівень правової захищеності

можливість впливу або захоплення