Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Практичні завдання

1. Перерахуйте можливості та загрози зовнішнього оточення і сильні та слабкі сторони наступних підприємств:

- супермаркет побутової техніки;

- книжкова крамниця;

- приватна броварня.

Назвіть джерела даних для інформаційно-аналітичної бази зовнішнього оточення і внутрішнього середовища фірми.

2. Визначте основні групи стратегічних ресурсів для різних підприємств різних галузей народного господарства.

Тести

1. Більш повним є:

а) SWOT-аналіз;

б) SNW-аналіз.

2. Матриця SWOT-аналізу передбачає наявність ще PEST аналіз ще можна назвати:

а) 4 позицій;

б) 6 позицій;

в) 12 позицій.

3. SWOT аналіз не включає аналізу:

а) загроз компанії;

б) можливостей компанії;

в) сили компанії;

г) вірної відповіді немає.

4. Стейкхолдери ‑ це:

а) юридичні особи, які можуть впливати на розвиток підприємства;

б) фізичні особи, які мають інтерес до даного підприємства;

в) фізичні особи, які впливають на розвиток підприємства;

г) юридичні особи, які зацікавлені у співробітництві з даним підприємством;

д) всі відповіді вірні.

Бібліографічний список

2, 6. 7, 9, 11, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 33, 35, 36

Змістовий модуль 2. Корпоративна та функціональні стратегії підприємства

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 5, 6

Теми 6, 7. Стратегії бізнесу. Корпоративна стратегія підприємства

Мета заняття: закріпити теоретичні знання щодо видів стратегій та розробки стратегій на різних ієрархічних рівнях управління. Виробити у студентів практичні навички для формування стратегій підприємства.

План заняття

  1. Узагальнення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття.

  2. Опрацювання виробничих ситуацій.

  3. Закріплення матеріалу шляхом тестового опитування.

Обладнання: мультимедіа проектор, ноутбук.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для того щоб більш правильно сформулювати чи стратегію ідентифікувати приховану стратегію необхідно знати основні види стратегій. Система класифікації стратегій підприємства включає ряд ознак за якими стратегія поділяється на наступні групи:

  • за ієрархією в системі керування – корпоративна, ділова, функціональна, операційна;

  • за функціональним критерієм – маркетингова, виробнича, фінансова, організаційна, соціальна;

  • за стадією життєвого циклу бізнесу – стратегія росту, стратегія утримання, стратегія скорочення;

  • виходячи з конкурентної позиції на ринку – стратегія лідера, стратегія претендента, стратегія послідовника, стратегія новачка;

  • за способом досягнення конкурентних переваг – стратегія мінімальних витрат, стратегія диференціації, стратегія зосередження;

  • за рівнем розосередження бізнесу – стратегія вузької спеціалізації, стратегія диверсифікованості.

Корпоративна стратегія – стратегія для компанії і сфер її діяльності в цілому. Необхідна для досягнення цілей на загальному корпоративному рівні. Відповідальні за створення і виконання особи: керівники вищого рангу, менеджери вищої ланки.

Ділова стратегія – розробляється для визначення кожного окремого виду діяльності підприємства. Відповідальні за розробку особи: генеральні директори, керівники підрозділів (рішення приймаються корпоративним керівництвом чи радою директорів).

Функціональна стратегія – розробляється для кожного функціонального напрямку діяльності. Кожна сфера діяльності має виробничу стратегію, стратегію маркетингу, фінансів і т.п. Відповідальні за розробку особи: керівники середньої ланки (рішення приймаються керівниками функціональних підрозділів).

Операційна стратегія – більш вузька стратегія для основних структурних одиниць (заводів, торгових регіональних представників, відділів). Рішення приймають глави відповідних підрозділів.