Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Бібліографічний список

4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 28, 29, 30

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема 13. Альтернативність у стратегічному виборі

Мета заняття: закріплення теоретичного матеріалу та вироблення практичних навичок щодо формування портфелю альтернативних стратегій, їх оцінки та контролю реалізації.

План заняття

  1. Узагальнення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття.

  2. Опрацювання виробничих ситуацій.

  3. Закріплення матеріалу шляхом тестового опитування.

Обладнання: мультимедіа проектор, ноутбук.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Рис. 7. Модель AD/LC

Уточнені стратегії, запропоновані компанією Артур Д. Літлл:

A Зворотня інтеграція

B Розвиток бізнесу за кордоном

C Розвиток виробничих потужностей за кордоном

D Раціоналізація системи збуту

E Нарощування виробничих потужностей

F Експорт тієї ж продукції

G Пряма інтеграція

H Непевність

I Початкова стадія розвитку ринку

J Ліцензування за кордоном

K Повна раціоналізація

L Проникнення на ринок

M Раціоналізація ринку

N Методи і функції ефективності

O Нові продукти/нові ринки

P Нові продукти/ті ж ринки

Q Раціоналізація продукції

R Раціоналізація асортименту продукції

S Чисте виживання

T Ті ж продукти/нові ринки

U Ті ж продукти/ті ж ринки

V Ефективна технологія

W Традиційна ефективність зниження вартості

X Відмова від виробництва

Розглянемо характеристику позицій на матриці ADL:

Домінуюча/Народження

Це, ймовірно (але не обов’язково), прибуткова позиція. Природний розвиток можна здійснити через стратегію Повного зосередження на збільшенні частки ринку – Швидкого росту (B, C, E, G, L, N, O, P, T, V) чи через стратегію Утримання положення – Початку нового бізнесу (E, I, L). Варто інвестувати небагато швидше, ніж цього вимагає ринок.

Домінуюча/Розвиток

Прибуткова. Імовірно, але не обов'язково, породжує чистий позитивний потік готівки. Природний розвиток позиції можна здійснити через: Утримання положення – Досягнення лідерства в ціноутворенні (A, C, N, U, V, W) чи Утримання частки ринку – Захист положення (A, C, N, U, V, W). Варто продовжувати інвестиції, щоб підтримати сформовані темпи росту (і випередити вплив нових і/чи можливих конкурентів).

Домінуюча/Зрілість

Прибуткова. Виробник чистої готівки. Природний розвиток можна здійснити через: Утримання частки – Ріст разом з виробництвом (A, B, C, F, G, J, N, P, T, U) чи Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W). Реінвестувати в міру необхідності.

Домінуюча/Старість

Прибуткова. Виробник чистої готівки. Природний розвиток можна здійснити через: Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W). Реінвестувати в міру необхідності.

Сильна/Народження

Може бути неприбутковою. Готівка береться в позику. Природний розвиток можна здійснити через: Спробу поліпшити положення – Старт (E, I, L) чи Повне прагнення до одержання частки – Швидке зростання (B, C, E, G, L, N, O, P, T, V). Інвестуйте швидко, як того вимагає ринок.

Сильна/Зростання

Ймовірно прибуткова позиція. Ймовірно чиста готівка береться в позику. Природний розвиток можна здійснити через: Спробу поліпшити положення – Досягти лідерства в ціноутворенні (A, C, N, U, V, W) чи Енергійне прагнення до одержання частки – Швидкий ріст (B, C, E, G, L, N, O, P, T, V). Інвестуйте з метою збільшення темпів росту.

Сильна/Зрілість

Прибуткова позиція. Виробник чистої готівки. Природний розвиток (вибірковий розвиток) може бути здійснений через: Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W) чи Утримання частки – Рости разом з виробництвом (A, B, C, F, G, J, N, P, T, U). Реінвестуйте в міру необхідності.

Сильна/Старість

Прибуткова позиція. Виробник чистої готівки. Природний розвиток може бути здійснений через: Утримання положення – Захист положення (A, C, N, U, V, W) чи Зібрати – (D, H, K, M, Q, R, V, W). Вибірковий розвиток може бути здійснене через: Утримувати – Тримаєтеся за нішу (C, D, N, Q, U). Мінімальні реінвестиції для підтримки положення.

Помітна/Народження

Ймовірно неприбуткова. Чиста готівка береться в позику. Природний розвиток можна здійснити через: Вибіркове придбання частки – Зосередження, Повне прагнення до одержання частки – Швидке зростання (B, C, E, G, L, N, O, P, T, V). Інвестуйте вибірково.

Помітна/Зростання

Мінімально прибуткова. Чиста готівка береться в позику. Природний розвиток можна здійснити через: Спроби поліпшити положення – Лідерство в ціноутворенні на найбільш важливому ринку (A, C, N, U, V, W). Вибірковий розвиток можна здійснити через: Вибіркове прагнення до одержання частки – Поступова диференціація. Вибіркове інвестування для поліпшення положення.

Помітна/Зрілість

Помірковано прибуткова позиція. Виробник чистої готівки. Природний розвиток може бути здійснене через: Належну експлуатацію – Рости разом з виробництвом (A, B, C, F, G, J, N, P, T, U). Вибірковий розвиток можна здійснити через: Знайти свою нішу і захищати її (A, G, I, M, R, T) чи Довести життєздатність. Мінімальне і/чи вибіркове реінвестування.

Помітна/Старість

Помірковано прибуткова. Збалансований потік готівки. Вибірковий розвиток можна здійснити через: Пожинайте плоди – Експлуатація ринкової ніші (B, C, T, L, N, P, U, V) чи Утримувати – Удержати нішу (C, D, N, Q, U) чи Поетапний відхід – Відхід (D, M, Q, R, W). Мінімальне інвестування в експлуатацію чи відмова від інвестування.

Стійке/Народження

Неприбуткова позиція. Чиста готівка береться в позику. Природний розвиток чи вибірковий розвиток може бути здійснений через: Вибірковий пошук свого положення – Зосередження (G, L, T) чи Довести життєздатність. Інвестуйте дуже вибірково.

Стійке/Зростання

Неприбуткова позиція. Чиста готівка береться в позику чи потік готівки збалансований. Природний розвиток чи вибірковий розвиток може бути здійснений через: Вибірковий пошук свого положення – Зосередження, Диференціація (G, L, T) чи Довести життєздатність через: Стрімкий пошук своєї частки – Устигнути (D, E, L, M, P, Q, R). Вибіркове інвестування.

Стійке/Зрілість

Мінімально прибуткова позиція. Потік готівки збалансований. Вибірковий розвиток можна здійснити через: Знайдіть нішу і тримаєтеся в ній – Удержати нішу (C, D, N, Q, U). Якщо життєздатність не можна довести, рекомендується вихід через: Поетапний вихід – Вихід (D, M, Q, R, W). Мінімальне чи реінвестування відмова від інвестування.

Стійке/Старість

Мінімально прибуткова позиція. Потік готівки збалансований. Якщо життєздатність не можна довести, рекомендується вихід через: Поетапний відхід – Відхід (D, M, Q, R, W) чи Відмова – Відмова (Х). Деінвестування чи відмова від інвестування.

Слабка / Народження

Неприбуткова позиція. Чиста готівка береться в позику. Життєздатність можна довести через: Наздогнати – Наздогнати (D, E, L, M, P, Q, R). Якщо ні, то: Вихід – Вихід (D, M, Q, R, W) чи Вихід – Відмова від інвестування (D, K, Q, R, S).

Слабка/Зростання

Неприбуткова позиція. Чиста готівка береться в позику чи рух готівки збалансовано. Довести життєздатність через: Зрушення – (D, L, M, N, Q, R, V, W) чи Відновлення (D, M, O, P, Q, R, U). Якщо життєздатність не можна довести, то вихід через: Відмовлення (Х). Інвестуйте чи відмовтеся від інвестицій.

Слабка/Зрілість

Неприбуткова позиція. Чиста готівка може братися в чи позику може бути виробником чистої готівки. Доведіть життєздатність: Зрушення (D, L, M, N, Q, R, V, W) чи Відновлення (D, M, O, P, Q, R, U). Якщо життєздатність не можна довести, то вихід: Поетапний відхід – Відхід (D, M, Q, R, W). Інвестуйте вибірково чи відмовтеся від інвестицій.

Слабка/Старість

Неприбуткова позиція. Вихід – Відмовлення (Х). Відмова від інвестицій.