Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Теми для підготовки доповідей і рефератів

1. Зовнішній розвиток підприємств в умовах економічної кризи.

2. Маркетинговий підхід як головна складова успіху процвітання підприємства.

3. Стратегія диверсифікації: можливості, переваги, недоліки.

Бібліографічний список

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24,25, 26, 27, 33, 35

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 11. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності

підприємства

Мета заняття: ознайомлення зі стратегічними аспектами діяльності підприємства у функціональних сферах.

План заняття

1. Виробнича стратегія підприємства та її основні елементи.

2. Маркетингова стратегія, розробка та реалізація.

3. Стратегія фінансування стратегічних господарських одиниць.

4. Інноваційна стратегія підприємства та її вплив на пропозицію товарів.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вивченні даної теми та підготовці до семінарського заняття студентам необхідно з'ясувати, що кожна із зазначених функціональних стратегій має розроблятися з урахуванням набору факторів і вимог, які висуваються внутрішнім і зовнішнім середовищем. Фактори повинні бути грамотно обрані й відпрацьовані з урахуванням сильних і слабких сторін підприємства. Розуміння і врахування взаємозв’язків функцій управління в загальній системі управління організацією дає можливість керівництву сформувати високоефективний функціональний потенціал підприємства.

Питання для обговорення

1. З виконанням яких функцій пов’язана діяльність підприємства, фірми, компанії? Коротко охарактеризуйте ці функції.

2. Охарактеризуйте фактори, які впливають на формування функціональних стратегій сучасного підприємства.

3. Назвіть головні стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності.

4. Перелічіть основні маркетингові помилки вітчизняних виробників синтетичних миючих засобів у період переходу економіки до ринку.

5. З урахуванням яких факторів має формуватися виробнича стратегія підприємства? Яка спрямованість виробничої стратегії?

6. Яка роль бюджетування у формуванні фінансової стратегії підприємства?

7. Що слід розуміти під терміном «маркетинговий потенціал підприємства»?

8. На що конкретно спрямована виробнича стратегія сучасного підприємства?

Теми для підготовки доповідей і рефератів

1. Загальна характеристика функціональних стратегій підприємства.

2. Основні елементи виробничої стратегії підприємства.

3. Маркетинговий потенціал будь-якої крупної корпорації.

Бібліографічний список

1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24,25, 26, 27, 33, 35

Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз та впровадження стратегії

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 14. Декомпонування та реалізація корпоративної стратегії

підприємства

Мета заняття: засвоєння, закріплення і систематизація знань про механізм декомпонування корпоративної стратегії .

План заняття

1. Стадія реалізації стратегії: основні причини невдач при реалізації стратегії.

2. Розподіл ресурсів і фокусування на стратегічних задачах при реалізації стратегії.

3. Корпоративна культура.

4. Стратегічне лідерство.

5. Контроль реалізації стратегії.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При вивченні даної теми та підготовці до семінарського заняття студентам необхідно з'ясувати, що стадія реалізації стратегії є завершальною, але чи не найважливішою стадією у процесі здійснення стратегічного управління на підприємстві. Без здійснення змін, проведення контролю навіть найліпша з розроблених стратегій може не реалізуватися. Отже, необхідно визначити основні причини невдач при реалізації стратегії. Потім визначити методи перетворення підприємства під впливом стратегії (радикальне перетворення, помірне перетворення, звичайні зміни). Необхідно також усвідомити, що підприємство може і функціонувати незмінно якщо його функціонування відповідає вимогам стратегічного розвитку.

Далі слід розглянути проблеми узгодження ресурсів на підприємстві та фокусування розвитку на стратегічних задачах.

Потім необхідно ознайомитися з таким поняттям як “корпоративна культура” і визначити її вплив на реалізацію стратегії на підприємстві (корпорації).

Поняття стратегічного лідерства. Методи проведення змін. Матриця “Зміни – опір”. Методи управління опором на підприємстві.

Заключним етапом при реалізації стратегії виступає контроль. Необхідно визначити його необхідність, періодичність, види та рівні, а також прийняти до уваги, що на підприємстві існує реакція на наслідки контролю.