Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Питання для обговорення

1. Чому деякі стратегії на підприємстві зазнають невдачі?

2. Яка роль вищого керівництва підприємства в процесі реалізації стратегії?

3. Способи перебудови підприємства.

4. Як узгодити реалізацію стратег і її ресурсне її забезпечення?

5. Що таке корпоративна культура? Які складові входять до її аналізу?

6. Чому в сучасному управлінні дуже велика роль відводиться формуванню та управлінню корпоративною культурою?

7. Поняття стратегічного лідерства.

8. Алгоритм побудови матриці “зміни – опір”.

9. Необхідність контролю реалізації стратегії. Рівні, види та періодичність контролю.

Бібліографічний список

4, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24, 28, 29, 30

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Розробка та впровадження стратегії підприємства

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти стратегії підприємства

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 1, 2

Теми 2, 3. Стратегічний контекст підприємства. Місія та цілі

підприємства

Мета заняття: сформувати основи стратегічного бачення, виробити практичні навички формування стратегічних цілей та місії підприємства.

План заняття

  1. Узагальнення теоретичного матеріалу за темою практичного заняття.

  2. Опрацювання виробничих ситуацій.

  3. Ділове моделювання.

  4. Закріплення матеріалу шляхом тестового опитування.

Обладнання: мультимедіа проектор, ноутбук.

Методичні рекомендації до практичного заняття

В сучасній економічній практиці існує багато визначень стратегії (з грецької “strategia” — мистецтво ведення війни). Найбільш поширені наступні.

Стратегія — це вміння керувати або планувати.

Стратегія — це першочерговий засіб досягнення основної мети. Власне кажучи, основна мета — це будь-яка мета, яка наразі є пріоритетною. Розглядаючи стратегію в такому аспекті, її можна визначити як невід’ємну частину співвідношення “мета — засіб”.

Стратегія — це визначення напрямку та масштабів діяльності організації в довгостроковій перспективі. Вона ідеально визначає ресурси, які відповідають умовам середовища, що змінюється, особливо, ринкові, клієнтам, споживачам з метою задоволення очікувань власників підприємства.

Стратегія– це комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на основі творчого науково обґрунтованого підходу і призначається для досягнення глобальних цілей підприємства.

Розвиток стратегічного управління був найвищим етапом розвитку корпоративного управління, яке пройшло наступні етапи: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічний менеджмент.

Реальна стратегія підприємства, як правило, складається з двох частин:

  • продуманих цілеспрямованих дій;

  • реакції на непередбачений розвиток подій і на конкуренцію, що посилюється.

Місія підприємства – це ділове поняття, що відображує призначення бізнесу, його філософію. Також можна сказати, що місія є генеральною метою функціонування підприємства.

Місія – відображає: коло потреб, що задовольняє підприємство, характеристику продукції, перспективи зростання бізнесу, визначає: відмінності від конкурентів, сутність продукції, тобто привертає увагу споживачів. Отже місія таким чином має дві сторони: соціальну (маркетингову) і прибуткову (економічну).