Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Спец.предмети-ЕП / Стратегія підприємства Ден. 2012 дф.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
737.79 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Наведіть алгоритм стратегічного управління підприємством.

 2. Чому саме в такій послідовності проводиться стратегічний аналіз на підприємстві?

 3. Чому необхідно проводити спільний аналіз макро- та мікросередовища та SWOT-аналіз?

 4. Які класифікаційні признаки лежать в основі класифікації видів стратегій?

 5. Як пов’язаний життєвий цикл технології (продукту) з розробкою нових стратегій підприємства?

 6. Дайте характеристику основним методам прогнозування?

 7. Який метод прогнозування є найбільш ефективним з точки зору передбачення майбутнього?

Бібліографічний список до теми

1, 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 30, 31, 34, 36

Тема 3. Місія та цілі підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про цілі та головну мету діяльності – місію підприємства.

План вивчення теми

 1. Місія підприємства.

 2. Основні цілі підприємств. Класифікація цілей підприємства. Дерево цілей.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розглядаючи тему слід звернути на важливість розробки місії підприємства. Необхідно розглянути різні сторони місії підприємства та зв’язок місії з ефективним функціонуванням та іміджем підприємства. Життєвий цикл місії підприємства.

Далі слід розглянути формування цілей діяльності підприємства, які конкретизують місію та є орієнтиром для підприємства на майбутнє. Необхідно також розглянути принципи цілепокладання та формування дерева цілей функціонування підприємства.

Питання для самоконтролю

 1. Чому розробка місії дуже важлива для підприємства?

 1. Як впливає місія підприємства на формування його стратегії?

 1. Який життєвий цикл місії підприємства?

 2. Як пов’язані місія і стратегічні цілі функціонування підприємства?

 3. Які принципи лежать в основі формування цілей підприємства?

 4. Як класифікуються цілі підприємства?

 5. Що таке “дерево цілей” і як воно будується?

Бібліографічний список до теми

2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про зовнішнє середовище підприємства та основні засади його оцінювання.

План вивчення теми

 1. Поняття зовнішнього середовища та його класифікація.

 1. Зовнішнє середовище непрямого впливу та його діагностика.

 1. Зовнішнє середовище безпосереднього впливу та його діагностика.

 2. Методика діагностики галузі.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Перш ніж розпочинати вивчення даної теми необхідно усвідомити, що будь-який господарюючий суб’єкт не функціонує поза економічною системою і тому, відповідно, відчуває її вплив. Далі необхідно ознайомитись з поняттям зовнішнього середовища підприємства та його класифікацією на макро-та мікро-.

Потім слід звернути увагу на зовнішнє середовище непрямого впливу та важливість оцінки його впливу. PEST- аналіз та його складові (політичні, правові, економічні, соціокультурні, технологічні фактори).

Важливість зовнішнього середовища безпосереднього впливу важко недооцінити. Необхідно детально розглянути його складові (галузь та конкурентне середовище, споживачі, постачальники, партнери організації, профспілки, місцеві органи влади). Необхідно ознайомитися з теорією М. Портера – “ П’ять сил”.

Далі слід зосередити увагу на методиці діагностики галузі її основних етапах, та чинниках, які підлягають оцінці і аналізу.