Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова Збірка завдань Ден. ІІ курс. 2013.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.81 Mб
Скачать

Граматичне нагадування

З часткою zu Infinitiv вживається :

- після всіх дієслів, крім тих, що зазначені вище : Er hat vergessen seine Papiere zu bringen.

 • після деяких прикметників, які вживаються як частина іменного присудка: Es ist interessant diese Stadt zu besichtigen.

 • після деяких абстрактних іменників : Ich habe keine Möglichkeit ins Theater zu gehen.

Виконайте вправу:

Поясніть використання частки zu mit Infinitiv.

a) Das Buch ist in allen Bibliotheken zu finden.

b) Mein Freund hatte mir etwas mitzuteilen.

c) Das Zimmer ist jeden Tag zu lüften.

d) Sie brauchen morgen nicht zu kommen.

e) Wir wollen diesen Auftrag übernehmen.

f) Der Plan muß vorsichtig erfüllt werden.

g) Er versteht gut zu erzählen.

h) Erst am Abend hörte es auf zu regnen.

I) Sie glaubt die Grammatik gut zu kennen.

Домашнє завдання 7:

Відпрацюй читання тексту, навчися писати нові слова, зробивши їх список у зошитах, вмій перекладати текст красивою рідною мовою; приготуйся спитати викладача про те, що не зрозумів. Виконай вправи7, 8 за підручником: [Л1] на cтор.67.

Домашнє завдання 8

Студентам корисно практикуватися у самостійному монологічному висловлюванні за темою і не страшитися виступати, оскільки у разі слабкої підготовки вони можуть спиратися на підтримку викладача, який підказує на манер «ми з тобою однієї думки із цієї теми».

Семестр 3. Організаційний модуль 6

Змістовий модуль 45-46

Спілкування та поведінка в офісі. Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: професійні та моральні якості робітників. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні та письмо

Спілкування та поведінка в офісі. Поглиблене опрацювання тексту:Umgangsformen, Arbeitsplatz. Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Infinitiv (можливості для ділового спілкування).

Шановний студенте!

Це заняття тобі допоможе:

 • зрозуміти, чому важливо вміти висловлюватися німецькою мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» , як це допоможе твоїй країні і може змінити обставини у твоєму житті.

 • самостійно працювати за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 • відпрацьовувати вимову наближену до якісних характеристик мовлення освіченої німецькомовної людини за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 • навчатися мови і бути задоволеним від процесу і результату.

 • шукати повний смисл слів у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 • пов’язувати власні думки із знанням із німецької граматики Infinitiv.

 • цінувати мовлення викладача, який стає взірцем іншомовного спілкування.

 • наближатися до такої провідної риси в навчанні в німецької мовній реальності, як неможливість нечесної поведінки в освіті, як-то: списування, підказок тощо.

 • долати ніяковість і навчатися не боятися говорити іноземною мовою на тему «Спілкування та поведінка в офісі» перед людьми.

 • збирати зернята знань про німецьку культур у тексті на тему«Спілкування та поведінка в офісі».

 • навчатися за текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі»на манер його первинного опрацювання.

 • працювати із текстом на тему«Спілкування та поведінка в офісі» на манер його поглибленого вивчення.

 • зрозуміти,чому необхідно обов’язково навчитися писати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі»,готуватися до словникового диктанту, текстового диктанту та починати вільно висловлюватися на тему«Спілкування та поведінка в офісі» у своїх 5-7 реченнях.

 • усвідомити,чому важливо читати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі» вголос, а при нагоді разом із викладачем.

 • берегтися заучувати текст на тему«Спілкування та поведінка в офісі», якщо ти невірно промовляєш слова.

 • розпізнавати граматичні форми Infinitiv в тексті і шукати повний смисл цих граматичних виразів

Змістовий модуль 45-48.