Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова ІІ к. ІІ іноз.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
520.7 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Друга Іноземна (Німецька) МОВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Друга Іноземна (НІМЕЦЬКА) МОВА

Методичні рекомендації

до самостійної та індивідуальної роботи

для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030505 «Управління персоналом і економіка праці”,

6.030504 “Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2011

Друга іноземна (німецька) мова: Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів ІІ курсу денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 37с.

Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Автор – укладач:М.К. Давидова – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:Т.Г. Вінніченко - к.філол.наук, професор кафедри психології менеджменту та мовної підготовки Національного гірничого університету

Л.І. Яремчук – старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:Т.Ю.миронова - завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні вченої ради

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 3 від 05.12.11

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 12 від 13.06.11.

Зміст вступ

Мета методичних рекомендацій до самостійної та індивідуальної роботи - допомогти студентам, які почали вивчати німецьку мову, раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Виконуючи завдання з самостійної та індивідуальної роботи, студенти навчаться:

  • передавати німецькою мовою інтонаційні особливості різних типів висловлювань (стверджувальних, питальних, окличних речень, привітання);

  • уживати базові структури німецького речення для передачі простої інформації;

  • використовувати у власному мовленні прості мовленнєві фрази і кліше, у тому числі прості форми соціальної комунікації, такі як привітання, звертання, подяка, вибачення, запрошення, пропозиція, згода чи незгода;

  • розуміти на слух просту інформацію і простою мовою обмінюватися інформацією (запитати і дати відповідь), що стосується тем «Подорожування», «України», «ФРН», «Міжособистісна комунікація»;

  • розуміти під час читання прості тексти;

  • писати прості зв’язні тексти про свою Батьківщину, своє рідне місто, про свої враження від країни або міста, де побував.

Методичні рекомендації містять структуру залікових кредитів курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, розподіл балів, що присвоються студентам та бібліографічний список.

Послідовна і цілеспрямована робота з методичними рекомендаціями забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на другому етапі навчання.