Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова ІІ к. ІІ іноз.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
520.7 Кб
Скачать

8) Покупець в магазині одягу

- Ich möchte ein Kostüm ? - Я хотів би костюм. Чи можна

Kann man probieren ? приміряти?

- Meine Größe ist 48. - Я ношу 48 розмір.

- Es ist zu eng in Schulter. - Він трохи вузький у плечах.

- Haben Sie Größer У вас є такій же, але трохі

більший?

9) Продавець в магазині одягу

Sie wünschen ? Що Ви бажаєте?

Welche Größe  ? Який розмір?

Welche Farbe  ? Якого кольору?

Gehen Sie in die Kabine ? Пройдіть в кабінку.

Bezahlen Sie an der Kasse. Оплата в касі.

10) Перехожий на вулиці міста

Um weiter zu gehen........... Щоб пройти …

Gehen Sie durch den Prospekt , Пройдіть по цьому проспекту, що

dann erste Straße nach links . перед вами, потім перша вулиця

Gehen Sie geradeaus bis Kreuzung, наліво. Ідіть по ній до перехрестя.

dann nach rechts. Зверніть трохи вправо.

Sie können mit U-Bahn fahren Ви можете добратися на метро.

mit dem Bus –fahren aвтобусом

durch den Platz spazierengehen Прогулюватися по площі

Тема 12. Людина і навколишній світ (країни, міста)

Мета роботи: Навчитися писати міні-твір на обрану тему.

План вивчення теми

 1. Ознайомлення з правилами написання міні-твору

 2. Підготовка до написання міні-твору.

 3. Написання міні-твору.

 4. Редагування написаного міні-твору.

Методичні рекомендації

1.1. Міні-твір – це невеликий письмовий твір, у якому автор викладає свої погляди на певну проблему.

Написання міні- твору дає вам змогу:

 • посилити розуміння проблеми;

 • глибше дослідити певну проблему;

 • стимулювати розумову діяльність завдяки збору аргументації;

 • потренуватися в уживанні певної лексики;

 • вчитися виражати власні думки ясно й логічно.

Стадії у написанні міні-твору:

 • підготовка (визначення теми, збір інформації, структурування);

 • написання;

 • редагування.

1.2. Етап підготовки – найважливіший. Перш за все, необхідно точно визначити для себе тему, на яку ви писатимете міні-твір, а також підхід до її розкриття.

В залежності від наміру автора, міні-твір може переслідувати такі цілі:

 • переконати читача;

 • проінформувати читача;

 • довести певну ідею.

У відповідності до поставленої мети автор використовує такі прийоми, як порівняння, протиставлення, опис, класифікація, узагальнення тощо.

Наприклад, написання міні-твору на тему «Подорожувати літаком краще, ніж поїздом?» вимагає опису і порівняння переваг і недоліків зазначених видів транспорту, з одного боку, та переконання читачів у правильності своєї точки зору, з іншого.

1.3. Виберіть тему міні-твору:

 1. Моя Батьківщина - Україна.

 2. Що я знаю про ФРН.

 3. Моє рідне місто.

 4. Мої враження від … (країни або міста, де я побував).

Визначте мету міні-твору.

1.4. Наступним кроком має стати написання чернетки вашого міні-твору. Це дасть вам змогу оцінити й відредагувати написане.

Основні вимоги до міні-твору - це правильна організація, логічність і точність викладення думок.

Щоб написати міні-твір, необхідно:

 • упевнитися, що вам знайома тема майбутнього міні -твору;

 • визначити для себе, що ви вже знаєте, що ви не знаєте та що необхідно знати для розкриття теми міні-твору;

 • зібрати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела (це можуть бути журнали, газети, підручники, Інтернет, аудіо- та відео носії, конспекти лекцій, думки ваших друзів та викладачів), відсортувати зайву інформацію.

 • зробити нотатки (план) міні-твору;

 • дібрати необхідну лексику;

 • обдумати структуру міні-твору.

1.5. Структура міні-твору.

Міні-твір складається з низки абзаців, які можна розділити на такі функціональні групи:

 • вступ, у якому слід визначити тему і головну ідею повідомлення;

 • основна частина, в якій необхідно представити аргументи та факти, які розкривають і підкріплюють головну ідею;

 • підсумок, у якому підсумовуються і узагальнюються думки, викладені в основній частині, робляться певні висновки.

1.6. Надзвичайно важливим моментом у написанні міні-твору є вміння логічно і зв’язано викладати свої думки, логічно з’єднувати абзаци. Серед засобів, що використовуються з цією метою, можна назвати повтор ключового слова чи фрази з попереднього абзацу, а також уживання таких слів та фраз:

Erstens – по-перше;

Zweitens – по –друге;

Nächst – далі;

zu Ende – нарешті;

außerdem – крім того; більш того;

also –також ;

dasselbe – так само ;

auf diese Weise – таким чином;

anderseits – з іншого боку ;

um ... zu – для того, щоб ;

gleichzeitig – у той же час;

auch – також ;

aber – однак

im Vergleich – навпаки ;

als auch – так само ;

und andere – та інші;

allgemein bekannt – загальновідомо

tatsächlich , faktisch – фактично

man sagt, dass ….. - кажуть ;

voll und ganz – у цілому ;

übrigens – до речі

in erster Linie – в першу чергу

Gelinde gesagt ( kurz und gut) – коротко кажучи

mit anderen Worten – іншими словами

vor allen Dinge – насамперед

Відносно вживання інших мовних засобів при написанні міні-твору слід додержуватися таких порад:

 • виключите простолюдні та жаргонні слова і фрази, уникайте розмовних абревіатур;

 • з обережністю використовуйте ідіоми та кліше;

 • взагалі, використовуйте нейтральний (або науковий) стиль мовлення, а не розмовний.

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку міні- твору на обрану тему (приблизно на 100 слів).

3. Відредагуйте написаний міні-твір.

Під час редагування міні-твору , яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

 • чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею твору;

 • наскільки повно розкрита тема;

 • чи не порушена логічна побудова тексту;

 • чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

 • чи не використана інформація, що не стосується теми;

 • наскільки логічно виділені абзаци;

 • наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

 • чи правильно побудовані речення;

 • наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування міні-твору на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).