Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова ІІ к. ІІ іноз.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
520.7 Кб
Скачать

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

A

85-100

5 (відмінно)

Зараховано

BC

65-84

4 (добре)

DE

50 -64

3 (задовільно)

FX

20-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

Не зараховано

F

0-19

2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не зараховано

Бібліографічний список

  1. Hartmut Aufderstraße ., Heiko Bock. Themen 1 aktuell.-I.: Hueber. Verlag Deutschland als Fremdsprache., 2000.

  2. Heidermann W. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка - К. Методика, 1998.

  3. Гінка Б.І., Мелех З.Д., Книга для читання з німецької мови. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан ,: 2004.

  4. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф., Deutschland im überblick. Москва .:

  5. «Лист»,: 1999.

  6. Смолій М.С. Німецька мова . Граматичний довідник. – Тернопіль.: Начальна книга- Богдан,: 2004.

  7. 6.Попов А.А. Немецкий язык для всех. – М. : Лист, 1999.

  8. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка . Словарь- справочник. 5-изд., стереотипное. Киев.: Логос, 2000.

38